Home > Nieuws
Uw Koninkrijk kome

Uw Koninkrijk kome

dinsdag 13 maart

Opbouwdienst zondag 18 maart

Uw Koninkrijk kome: dat is de tweede bede die Jezus ons leert bidden. Eigenlijk is het best een vreemd gebed, omdat de kern van de verkondiging van Jezus was: ‘De tijd is nabij, het koninkrijk van God is nabij gekomen'. Daarmee zei Hij dus dat met Zijn komst het Koninkrijk van God gekomen is. Dat was ook de verwachting van de joden: als de Messias komt dan zal Gods Koninkrijk baan breken. Dan zal God heersen: van noord tot zuid, van west naar oost. Toch leren wij bidden: 'uw koninkrijk kome...'. Hoe zit dat nu eigenlijk?