Home > Nieuws
Vespers 2018

Vespers 2018

dinsdag 13 maart 18:36

Elke avond een vesperdienst van een half uur in Noorderkerk.

In stilte nadenken over Jezus lijden

De vespervieringen in de Stille Week zijn zo langzamerhand een begrip in de week voor Pasen. Elk jaar mogen we op meer en meer belangstelling en bezoekers rekenen – en daar zijn we heel blij mee.  Ook dit jaar zal van maandag 26 t/m zaterdag 31 maart in de Noorderkerk elke avond een vesper (een avondgebed) worden gehouden, waarin stilte en inkeer centraal staan.  Samen staan we stil bij deze zo belangrijke tijd in het (kerkelijk) jaar en voelen we ons verbonden in die stilte.

Ook jij wordt van harte uitgenodigd om in de drukte van je bestaan even pas op de plaats te maken en een half uur stil te zijn voor verootmoediging en inkeer.

GEEN PREEK

Voor elke vesper wordt een vaste volgorde aangehouden: alles staat in het teken van het feit dat Jezus voor onze zonden heeft moeten lijden en sterven.

  1. we lezen en zingen een (boete)psalm die centraal staat: we staan stil bij de zonden die wij doen en vragen om vergiffenis door middel van woord, lied en gebed.
  2. Er volgt een profetenlezing uit het Oude Testament,  waarin wordt verwezen naar het lijden van Christus.
  3. Aansluitend  is er een muzikaal meditatief moment, passend bij de Stille Week.
  4. Daarna wordt het lijdensevangelie gelezen van Mattheüs uit de Willibrordvertaling.
  5. De liturgie wordt afgesloten met gebed, waarin ruimte is voor dankgebed, bijzondere voorbeden (iedereen die wil mag iets opschrijven in het gebedsschrift), stil gebed en het gezamenlijke Onze Vader.

De liederen sluiten zoveel mogelijk aan op de gekozen bijbelwoorden. We zingen vanuit verschillende bundels: psalmen, opwekking, Taizé en andere liederen. Er wordt geen preek of meditatie gehouden.

KAARSENSYMBOLIEK

In de Stille Week beginnen we met 5 brandende kaarsen (plus 1 Paaskaars). In elke vesperdienst wordt één kaars gedoofd, wat aangeeft dat het sterven van Jezus naderbij komt. De kaars zal gedoofd worden na de lezing van het lijdensevangelie. Dit gebeurt op alle dagen tot en met Goede Vrijdag. Uiteindelijk blijft dan 1 kaars branden: dat is de Paaskaars. Deze blijft branden, maar wordt op Goede Vrijdag ‘verstopt’: de kaars brandt dan nog wel, maar is niet te zien. Op 1e Paasdag – als we de opstanding vieren – komt de paaskaars weer tevoorschijn.

AVONDMAAL – een ingehouden feest

Op Witte Donderdag vieren we tijdens de vesperviering met elkaar het avondmaal, naar het gebruik dat Jezus zelf op de dag voor zijn dood instelde. Avondmaal vieren in lijdenstijd is een ingehouden feest: samenzijn in dankbaarheid en verwondering. De viering vindt plaats door naar het kruis te lopen voorin de kerk, om daar het brood en de wijn in ontvangst te nemen.

STILTE

De vespers kenmerken zich door stilte. De Stille Week is een week van rust, verootmoediging en inkeer; en daarbij past zwijgen, zodat we kunnen nadenken en met aandacht luisteren naar de woorden van God.

GOEDE VRIJDAG

De dienst op Goede Vrijdag heeft dezelfde vorm als de vespers in de rest van de Stille Week. Er is een dienst in de Noorderkerk en in de Zuiderhof. De stilte die we de hele week al ervaren, is net zo passend bij de dienst op Goede Vrijdag. Daarom ook het verzoek aan alle bezoekers van beide locaties om bij binnenkomst van de kerk deze stilte te respecteren.


De vesperdiensten zijn van maandag tot en met donderdag en zaterdag vanaf 19.00 uur

Op Goede Vrijdag begint de dienst om 19.30 uur.

De volgende voorgangers en muzikanten verlenen hun medewerking aan de vespers:

Ma 26-3-2018             : ds. Arie van der Veer, mmv Anneke Nabers (orgel) en NOOT

Di 27-3-2018               : ds. Wytze Plantinga, mmv Erik Meinten (orgel)

Wo 28-3-2018            : Anne Velema, mmv Bert Brink (orgel), Mark van Schooten (piano),
                                               Mascha Hulshof, Irene Vlasblom en Wietske Breet (zang)

Do 29-3-2018              : ds. Nico Vennik, mmv Simon Hulshof (piano), een vioolkwartet en zangleiders

Vr 30-3-2018               : ds. Henk Mijnders, mmv Jenneke Zweers (orgel en piano),
                                                Annelies Steensma (viool) en zangleiders

Za 31-3-2018              : Elly Volkerink, mmv Erik Meinten (orgel)

Ik hoop jullie allen te mogen begroeten bij deze lijdensvespers.

Wietske Breet

Organisatie vespers CGK Zwolle

Telefoon: 06-28446227