Home > Nieuws
enquête identiteit en koers CGK Zwolle

enquête identiteit en koers CGK Zwolle

vrijdag 13 april 08:32

Wie zijn wij als CGK Zwolle? Wat is Gods plan met onze gemeente? Wat is onze rol in de stad Zwolle? Wat betekenen we voor elkaar en de mensen om ons heen? Wat vraagt God van ons als CGK Zwolle?

Allemaal vragen die in het identiteitstraject aan de orde komen en waar we ook heel graag uw/jouw mening en ideeën over horen.
Daarom zouden we het heel fijn vinden als u/jij de enquête, die we hiervoor opgesteld hebben,  wilt invullen.

Klik hier voor meer informatie en de enquête.