Home > Nieuws
Vacature: kerkelijk werker muziek (betaald)

Vacature: kerkelijk werker muziek (betaald)

dinsdag 15 mei 07:57

Met gemiddeld 7 vieringen per zondag en een grote verscheidenheid in liturgie speelt muziek een belangrijke rol. Muziek is bij uitstek het middel om samen met de gemeente onze God te loven en prijzen. Wekelijks zijn hierbij tientallen muzikanten en zangers actief en als kerkelijk werker muziek help jij deze groep om gepassioneerd en vol overgave te musiceren tot eer en glorie van Zijn naam en tot opbouw van Zijn gemeente.

We zoeken iemand die:

  • Een hart voor God en mensen heeft en toegewijd is om Jezus Christus te dienen.
  • Coachend leiding willen geven aan zangers en muzikanten en hierin zoeken wil naar Gods plan.
  • Samen met de voorgangers en cluster Vieren koers uitzet voor muzikale en geestelijke ontwikkeling binnen de vieringen en daarbuiten.
    Het betreft het coördineren in zowel de breedte (liederenpalet) als de diepte (geestelijke ontwikkeling).
  • Dienend leider wil zijn van de groep muzikanten en zangers van de CGK Zwolle. Actief wil bijdragen aan en initiëren van toerusting (priesterschap en discipelschap) en
  • zich actief richt op de werving van nieuwe muzikanten en zangers over de kerklocaties en type vieringen heen.
  • Zich actief richt op coaching van de groep muzikanten en zangers van de CGK Zwolle, zowel individueel als in teamverband.
  • Deskundig is op het gebied van muziek en liturgie en het gedachtegoed van Nederland Zoekt – een cultuur van discipelschap kent.

Het betreft een betaalde functie conform regeling kerkelijk werkers van Steunpunt Kerkenwerk. De rol van kerkelijk werker muziek betreft een aanstelling van 16 uur per week voor in eerste instantie bepaalde tijd (1 jaar) en mogelijk langer.

We verwachten dat je belijdend lid bent of wilt worden van de CGK Zwolle en dat je achter de huidige visie ‘Van performance naar praise’ (zie bijlage) staat en deze graag verder wilt brengen.

Stuur jouw motivatie en CV voor deze functie vóór 11 juni 2018 naar sollicitatie@cgkzwolle.nl. Beschrijf welke ideeën jij hebt in de ontwikkeling van muziek in de CGK Zwolle en welke bijdrage jij daaraan zou willen leveren.

Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met Jan Pieter van Dalen, 2e voorzitter cluster Vieren, via janpieter.vandalen@gmail.com en via vieren@cgkzwolle.nl.