Home > Nieuws
Zomerregeling 2018

Zomerregeling 2018

woensdag 16 mei

De zomerregeling gaat er anders uitzien dan de afgelopen jaren.

Het initiatief voor de zomerregeling had als doel om elkaar als christenen in de stad te ontmoeten én elkaar ook als zodanig te erkennen door de gezamenlijke vieringen.

Uit de evaluatie van de overkoepelende werkgroep (NGK1&2, GKV’s, en CGK) blijkt dat dit doel zeker behaald is. Waarom dan wijzigen?

Door het groeiend aantal kerken dat mee doet en de vele afstemming die daarbij hoort, is er voor gekozen om het dit jaar van onze kant eenvoudiger te houden. In de eerste plaats omdat de organisatie een te grote belasting vormt voor de betrokken gemeenteleden en predikanten. Daarnaast willen we graag onze eigen dienst in de Verrijzeniskerk behouden.

Daarmee is de samenwerking met de andere kerkgemeenschappen niet over. We geven dit jaar alleen een andere invulling. In de periode van zondag 22 juli t/m 26 augustus zijn er de volgende diensten in onze gebouwen:

  •   9.00 uur   Noorderkerk
  •   9.30 uur   Verrijzeniskerk
  • 11.00 uur   Zuiderhof
  • 19.00 uur   Verrijzeniskerk (ontmoetingsdienst)

Aan de zomerregeling doen dit jaar de NGK (CCC en Zuiderkerk) en de GKV (Plantagekerk, Opstandingskerk, Koningskerk, Fonteinkerk en Ichthuskerk) mee.

De diensten in de andere gebouwen zijn als volgt:

 22 juli29 juli5 aug12 aug19 aug26 aug
Konings
kerk
9,  11 en 19 uur 10 en
19 uur
10 en
19 uur
10 en
19 uur
9, 11 en
19  uur
9, 11 en
19  uur
Plantage
kerk
11 uur11 uur  11 uur11 uur
CCC  11 uur11 uur  
de Fontein9 en
11 uur
11 uur11 uur11 uur11 uur9 en
11 uur
Opstan
dings
kerk
9 uur9 uur9 uur9 uur9 uur9 uur
Ichthus
kerk
9.30  en 16.30 uur9.30  en 16.30 uur9.30  en 16.30 uur9.30  en 16.30 uur9.30  en 16.30 uur9.30  en 16.30 uur


In de Zuiderkerk zijn dit jaar geen diensten.

Voor vragen over de zomerregeling: vieren@cgkzwolle.nl