Home > Nieuws
Startweekend seizoen 2018-2019

Startweekend seizoen 2018-2019

maandag 4 juni 16:46

De zomer moet nog komen maar toch willen we u en jou al vast informeren over de start van het nieuwe seizoen.

Zondag 23 september 2018 is het startzondag. Dit jaar wordt de start van het nieuwe seizoen breder opgepakt en willen we er op zaterdag 22 september ook aandacht aan besteden.

Dit gaan we doen door op zaterdagmiddag en –avond allerlei activiteiten te organiseren waar we elkaar als gemeenteleden op verschillende manier kunnen ontmoeten.

Jongeren van #Durfteorganiseren organiseren zaterdagmiddag vanaf 14.30 uur een sport- en spelmiddag in de Bolder. Iedereen vanaf 14 jaar wordt van harte uitgenodigd om – bijvoorbeeld met de kring, (jeugd)groep, commissie, werkgroep of cluster - mee te doen aan het volleybaltoernooi.
Opgave via: volleybal@cgkzwolle.nl.

Voor kinderen en volwassenen die niet gaan volleyballen is er een gevarieerd speelplein opgezet met onder andere een springkussen, gezelschaps- en oudhollandse spelletjes, voetbal en trefbal.

Verder is er de hele middag en avond een informatiemarkt in de Aula van de Bolder, waar informatie wordt gegeven over de vele activiteiten die in het nieuwe seizoen binnen onze gemeente georganiseerd gaan worden (denk aan cursussen, leerhuis, kinderwerk, jongerenwerk etc. etc.)*.

Aan het eind van de middag – vanaf ongeveer 18.00 uur -  is er een BBQ, georganiseerd door de betaalde krachten, waar iedereen voor uitgenodigd wordt en waarmee we ook alle vrijwilligers in onze gemeente willen bedanken.

Rond 20.00 uur zal er een bijeenkomst zijn in de aula van de Bolder, waarin we God willen eren en Hem danken voor alles wat Hij ons geeft en waarin we Zijn zegen en nabijheid willen vragen over het nieuwe seizoen. Het team van Worship Together zal dit begeleiden.

We nodigen u en jou van harte uit om bij deze start van het nieuwe seizoen aanwezig te zijn. U/jij kunt de hele middag en avond komen, maar het is ook prima om een gedeelte van het programma te bij te wonen.

Op zondag 23 september zullen we in de diensten aandacht besteden aan de start van het nieuwe seizoen. Dit jaar zal er geen picknick zijn in het Wezenlandenpark, maar we roepen kringen op om na de ochtenddiensten samen te komen (samen te picknicken?) en zo elkaar te ontmoeten als opening van het nieuwe seizoen.
Jongeren vanaf 14 jaar kunnen die zondag elkaar ontmoeten bij de #Durfte-SOOS, direct na de ontmoetingsdienst in het jeugdhonk in de Noorderkerk (2e verdieping).

Graag zien we u en jou tijdens het startweekend!


Met vriendelijke groeten,

Kerkenraad Algemene Zaken, #Durfteorganiseren, predikanten en kerkelijk werkers
 

* wil je je presenteren op de informatiemarkt, neem dan voor 1 september contact op met Bart Kragt (bart.kragt@cgkzwolle.nl).