Home > Nieuws
Nieuwe kindernevendienst methode Bijbel Basics

Nieuwe kindernevendienst methode Bijbel Basics

dinsdag 18 september

Op 2 september zijn alle groepen op de 3 locaties gestart met de nieuwe methode voor de kindernevendienst : Bijbel Basics. Deze methode wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap. Vanaf nu krijgen alle kinderen van de CGK Zwolle in alle groepen hetzelfde verhaal te horen!

 

Na een periode van zoeken, vergelijken en uitproberen van verschillende methodes die er zijn, hebben we gekozen voor Bijbel Basics. Deze methode spreekt ons erg aan omdat het aanbod zo veelzijdig en divers is, te gebruiken in de verschillende situaties, voor iedereen toegankelijk is en overzichtelijk werkt. Het is daardoor geschikt voor kleine en grotere groepen, om een half uur te vullen maar ook met gemak een uur.

Bijbel Basics houdt rekening met de leeftijd en de (leer)voorkeuren van de kinderen. Dankzij de diverse werkvormen (bouwstenen genoemd) kun je goed inspelen op je eigen groep.
Niet alleen het kind staat centraal. De Bijbelverhalen zijn het uitgangspunt. In een prachtige opbouw en lijn komen de meest essentiële Bijbelverhalen twee keer langs, zodat de kinderen ze in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar twee keer hebben gehoord en verwerkt.
Zo hopen we een brede basis voor de bijbelopvoeding van de kinderen te leggen, en doen we tegelijkertijd recht aan de rijkdom van de Bijbel.

Wat zo praktisch is, is dat alles meteen bij de hand is : het thema, achtergrondinformatie, werkvormen en werkbladen. Er is veel keuze in verwerking : knutselen, spelletjes, drama, gespreksvragen en proefjes zodat het goed blijft hangen en de kinderen het blijven herinneren.
Ook krijgen de medewerkers wekelijks een email met het materiaal voor die week en is alles digitaal beschikbaar.

Heel graag willen we ook daar waar mogelijk, dat wat we op de kindernevendienst doen, met de rest van de gemeente verbinden. Daarom staat er iedere week in het mededelingenblaadje een klein stukje over de inhoud van de kindernevendienst van die zondag, met soms wat vragen om erover door te praten met de kinderen thuis.De kinderen krijgen ook elk week een tekst op een kaartje mee, zodat ze die nog eens kunnen lezen of er over door kunnen praten. Verder proberen we –daar waar het haalbaar is- in de dienst tijdens het moment voorafgaand aan het kinderlied even aandacht te besteden aan het onderwerp/verhaal van de kindernevendienst.

Ook kun je jezelf als ouder aanmelden (gratis en eenmalig) op deze site, zodat je inzicht krijgt in het materiaal en het verhaal wat de kinderen zondags horen en beleven. www.debijbel.nl/bijbelbasics

Zo wordt kindernevendienst geven een feestje ! Word je ook enthousiast van dit materiaal? Wij wel en we hopen vooral de kinderen ook ! Kom gerust een keer meekijken in de groep van uw kind ! 
Van harte welkom !

Wilma Troost
Kerkelijk werker Kinderen
wilma.troost@cgkzwolle.nl / 06-22220332