Home > Nieuws
Herstel tot bruikbaarheid

Herstel tot bruikbaarheid

dinsdag 2 oktober 09:31

Themavragen bij de preken

In oktober en november gaan de preken over het thema “herstel tot bruikbaarheid”. Om deze preken verder te overdenken of met anderen - b.v. in je kring - te bespreken, kun je onderstaande vragen als kapstok gebruiken:

 1. Welke gevoelens roept het thema “herstel tot bruikbaarheid” op? Hoe zou je het misschien liever geformuleerd hebben?
 2. Is God dienen een kwestie van “door Hem gebruikt” worden? Of zeg je dat liever anders?
 3. Als er een appél op je wordt gedaan, moet je dan “ja” zeggen? Wanneer wel, wanneer niet?
 4. Men zegt dat er in onze samenleving door mensen wel geleden wordt aan verveling. Wat zou de remedie daartegen kunnen zijn?
 5. Wat is de zin van ons leven op aarde?

De tekst in de diensten van 23 september in de Noorderkerk en van 30 september in de Verrijzeniskerk was Marcus 5: 1-20 en Ef. 2: 8-10.

3 vragen:

1. Het leven Legioen in Marcus 5 is totaal gebroken. De bijbel confronteert ons met gebrokenheid. Herken en erken je heftige of minder heftige gebrokenheid om je heen? Bij jezelf? Durf je die te delen?

2. Hoe komt het tot herstel bij Legioen? En bij jou? En hoe “onderhoud” je dat herstel?

3. De genezen Legioen trekt aan het eind van de geschiedenis niet met Jezus mee maar blijft in heidens gebied. Er is werk voor hem. Het leek zo 'mooi': verder trekken met Jezus. Nu wordt ie erop uit gestuurd. Jezus maakt hem bruikbaar voor zijn Koninkrijk na zijn herstel. Hij ontvangt een roeping. Denk je dat Jezus jou ook roept? Waar dan? Is dat ook wel een gebedspunt: Heer, hoe en waar kan ik u (nog meer) dienen. Denk daarbij aan dichtbij (thuis, werk) en denk ook buiten je comfortzone (moet ik dát gaan doen!?).

==============================

Op zondag 21 oktober hield Nico Vennik een preek over Lucas 7: 36-50 waarin het ging over de vrouw die het huis van Simon de Farizeeër binnenliep, waar hij met Jezus een andere tafelgenoten aanlag. De vrouw, die niet paste in de kring van aanwezigen vanwege haar reputatie, waste de voeten van Jezus, kuste ze, droogde ze af met haar haar en wreef ze in met olie. Simon keurde dit af, maar Jezus zei: Zie je deze vrouw?.

Wat een mooie vraag. Om echt even over na te denken. Wat bedoelt Jezus? Een vraag om in de kring te stellen. Zie je de ander?

Juist bij hen die je geneigd bent voorbij te gaan: Zie je de vrouw in je straat? Zie je het kind in je klas? Zie je je kringgenoot die zo anders is dan jij?

En misschien ook wel: Zie je jezelf? Durf je te kijken naar jouw houding t.o.v. anderen?

Nico gaf drie punten mee:

 • Wat zit scheef in mijn leven? Is er iets dat mag worden hersteld?
 • Ontvang vergeving als je schuld ervaart; Jezus heeft je lief!
 • Ga in vrede met die ontvangen genade; zegenend, zalvend in Jezus Naam opdat niemand alleen zal zijn.

Ontdek met elkaar in je kring:

 • Heb je voorbeelden van mensen die je “kent” maar niet ziet.
 • Wat maakt het moeilijk om hen te kunnen zien.
 • Zie je Jezus? Hij is ons voorbeeld. Is hem volgen haalbaar in onze dagelijkse praktijk?
 • Wat hebben we daarvoor nodig?