Home > Nieuws
Doopouder Ontmoetings Groep

Doopouder Ontmoetings Groep

vrijdag 23 november

In januari start een nieuwe  Groep op donderdagavond 17 en 24 januari o.l.v. ds. Nico Vennik. De bijeenkomst wordt gehouden in de Noorderkerk en start om 20.00 uur.

Informatie en opgave op dog@cgkzwolle.nl.


 

De Doopouder Ontmoeting Groep is er voor een ieder die een kindje wil laten dopen of al hebben laten dopen. Ook ouders die er nog over willen nadenken, vragen hebben over dopen of opdragen, kinder-doop of geloofsdoop, zijn van harte welkom. 

De DOG bestaat uit twee avonden waarin we met elkaar in gesprek gaan over hoe een christelijke opvoeding eruit zou kunnen zien en de betekenis van de doop daarbij. Ter voorbereiding op de doop(zondag) wordt in overleg met de doopouders en predikant een aparte bijeenkomst georganiseerd waar de meer praktische zaken rond de doopdienst besproken.