Home > Nieuws
'De stad? Die kan me wat!'

'De stad? Die kan me wat!'

vrijdag 19 februari 2010 18:40
ZWOLLE – Onder het motto ‘De stad? Die kan me wat!’ houdt het Kerkcafé in De Bolder op zondagavond 28 februari een debatavond met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Kerken mogen zich niet afzijdig houden bij de raadsverkiezingen, vindt de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle die de debatavond organiseert. “De stad Zwolle telt ruim vijftig kerken en christelijke gemeenten.

Kerken maken onderdeel uit van de samenleving”, zegt Wim Eikelboom, die het Kerkcafé-debat leidt.
Het motto van de avond is ‘De stad? Die kan me wat’. Eikelboom: “De vraag is of kerkgangers zich mede-verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de stad. De raadsverkiezingen zijn een mooi moment om daarover het gesprek te voeren”.

 

In het Kerkcafé op zondagavond 28 februari gaan kandidaat-raadsleden van CDA, SP, PvdA en ChristenUnie in gesprek over de sociale verhoudingen in de stad: Hoe leven we met elkaar samen ? Hoe kun je onderlinge verbondheid versterken ? Waar liggen spanningen en uitdagingen ?

Iedereen is zondagavond 28 februari welkom in het Kerkcafé in De Bolder, Dobbe 29 in de Aalanden. De debatavond met het oog op de raadsverkiezingen begint om 19.00 uur met koffie en thee.

 

Het Kerkcafé is een nieuw initiatief van de christelijke gereformeerde kerk Zwolle. Het is een plek voor oriëntatie, verdieping en interactie over levensbeschouwelijke thema’s die mensen persoonlijk raken en relevant zijn voor de Zwolse samenleving.