Home > Nieuws
Lijdenstijd

Lijdenstijd

maandag 15 maart 2010 20:42
De Lijdenstijd is de periode van veertig dagen die voor Pasen valt in het christelijke kerkelijk jaar. In die periode staan christenen extra stil bij het lijden van Jezus: zijn echte missie en het onbegrip daarover bij mensen, Zijn rechtszaak, Zijn kruisdood. Voor christenen een tijd voor gebed en inkeer of een soberder leven dan normaal. Deze 40-dagen beginnen op Aswoensdag en werken toe naar Goede Vrijdag.

Het getal 40 is een belangrijk in de Bijbel: 40 dagen zondvloed, het volk Israël is 40 jaar in de woestijn, Jezus vastte 40 dagen in de woestijn als voorbereiding op zijn taak. Vooral het laatste wordt vaak gezien als de sleutel voor de duur van de voorbereidingstijd voor Pasen.

Paars


In de lijdenstijd is paars is de symbolische kleur. Paars wordt geassocieerd met rouw verbeeldt zo de pijn en het lijden van Jezus. Ook is paars verbonden met iets Koninklijks: Jezus is Koning, Hij is gestorven, maar ook opgestaan. Deze kleur zie je in de diensten terug op de preekstoel.

Bijbelboek Marcus

In de tijd tussen Kerst en Pasen wordt in de diensten van CGK Zwolle veel gelezen uit het bijbelboek Marcus. Dit bijbelboek geeft in verhouding veel aandacht aan de laatste weken van het leven van Jezus en vooral ook aan de laatste uren. Ieder uur daarvan wordt beschreven door Marcus. Er wordt toegewerkt in dit boek naar een climax: de dood van Jezus. In de diensten zal een heel aantal van deze passages worden uitgelegd. De insteek daarbij is: wat heeft het lijden van Jezus nu met mij te maken? Kan ik daar iets mee als ik kijk naar m’n eigen leven, dat ook zo z’n teleurstellingen kent? Of angst, verdriet, pijn?

Diensten40 dagen – een periode van bezinning, stil zijn. Een periode van nadenken over de vraag: wie is Jezus voor mij, wat betekent het dat hij voor mij is gestorven?

De komende zondagen hopen we daar aandacht aan te geven.
Op zondagochtend lezen we in alle diensten het evangelie van Marcus en volgen wat hij vertelt over het lijden en sterven van de Here Jezus.
14 maart   Het pesachmaal
21 maart   Gethsemané
28 maart   Jezus verschijnt voor Pilatus
 
In de ontmoetingsdienst van 21 maart staat de betekenis van het lijden centraal.

In de laatste week van de 40-dagentijd (maandag 29 maart t/m zaterdag 03 april) worden er dagelijks korte Vesperdiensten gehouden: van 19.00-19.30 uur in de Noorderkerk, Thorbeckegracht 37.

 

Kerkcafé

 

Kerkcafe van 14 en 28 maart staan in het teken van God en het lijden. Samen in gesprek gaan over hoe om te gaan met lijden en de betekenis van het kruis daarbij.