Home > Nieuws
Verlaten

Verlaten

zaterdag 20 maart 2010 09:41
Twaalf mannen trokken drie jaar lang met Jezus door Israël. Ze waren getuigen van de vele wonderen die Hij deed. Ze zagen hoe Hij aandacht had juist voor de verschoppelingen in de maatschappij. Steeds cijferde Hij zich weg en had aandacht voor de ander. Ze noemden Hem de beloofde Messias. Toch lieten ze Hem toen het er op aankwam allemaal in de steek. In de diensten van zondagmorgen vertelt ds. van der Veer hier meer over.

In Getsemanee werd Jezus gearresteerd. Ze maakten dat ze wegkwamen. Onbegrijpelijk dat zoiets kon gebeuren. Maar het is echt gebeurd.  

Zingt u graag psalmen en gezangen? Kom dan naar de dienst om 9.30 uur  in de Noorderkerk. Neemt u iemand mee, die niet gewend is vaak in de kerk te komen, dan raden we u de dienst van 11.00 uur aan in de Bolder

 

Hartelijk welkom.

De zondagen voor Pasen zijn boeiende zondagen.

We hebben een God die ook jouw leven wil delen tot in de diepste en moeilijkste momenten.