Home > Nieuws
Doopouder Ontmoeting Groep

Doopouder Ontmoeting Groep

woensdag 13 februari

Op donderdagavond 28 maart en 4 april start een nieuwe Doopouder Ontmoeting Groep.

De Doopouder Ontmoeting Groep is er voor een ieder die een kindje wil laten dopen of al hebben laten dopen. Ook ouders die er nog over willen nadenken, vragen hebben over dopen of opdragen, kinder-doop of geloofsdoop, zijn van harte welkom.

De DOG bestaat uit twee avonden waarin we met elkaar in gesprek gaan over hoe een christelijke opvoeding eruit zou kunnen zien en de betekenis van de doop daarbij. Ter voorbereiding op de doop(zondag) wordt in overleg met de doopouders en predikant een aparte bijeenkomst georganiseerd waar de meer praktische zaken rond de doopdienst worden besproken.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Noorderkerk en start om 20.00 uur.
Informatie en opgave op dog@cgkzwolle.nl.