Home > Nieuws
SHAVOEOT / PINKSTEREN

SHAVOEOT / PINKSTEREN

woensdag 8 mei

De wortels van het christendom zijn diep verankerd in de Bijbelse feesten.

Sjavoeot, Wekenfeest, wordt 7 weken na Pesach gevierd en is het feest dat herdenkt dat Mozes op de berg Sinaï God ontmoette en de wet en het verbond met Israel, Gods volk, ontving. Op Pinksteren viert de Kerk het nieuwe verbond dat van kracht werd door de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat betekent niet dat Gods volk afgeschreven is! (Romeinen 11:28)

Op dinsdag 4 juni zal Albert Oosting in de Gemeentezaal van de Noorderkerk een indrukwekkende avond verzorgen over de betekenis van en onze verbondenheid met Sjavoeot – Pinksteren.

Albert Oosting kan over veel onderwerpen boeiende avonden verzorgen maar we hebben voor Sjavoeot gekozen omdat we dit jaar de Bijbelse feesten centraal willen stellen. Vooral onze jongere gemeenteleden willen we uitnodigen om er deze avond bij te zijn, omdat het zo belangrijk is om meer over de betekenis van de Bijbelse feesten te leren.

Dinsdag 4 juni Gemeentezaal NK, aanvang 20.00 uur, inloop v.a. 19.45 uur.