Home > Nieuws
WakeUp Deborah in de CGK Zwolle

WakeUp Deborah in de CGK Zwolle

woensdag 15 mei 11:36

De tienertijd is een belangrijke tijd voor de geloofsontwikkeling. Jonge tieners staan nog open voor het woord van God, maar hun wereld wordt groter en ze zullen met vragen komen.

Als gemeente willen we de tieners helpen bij hun geloofsgroei. Daarom geven we hen een Bijbel, zodra ze de stap naar Bible Friends maken. Ook dit jaar krijgt elke tiener op Bible Friends ook een gemeentelid aan zich gekoppeld die komend jaar of langer voor haar of hem gaat bidden. Meisjes worden gekoppeld aan een vrouw (Deborah) en jongens aan een man (Daniël). Een gebedsouder die, naast u als ouder, ook dagelijks voor uw kind bidt.

De gebedsouder kan bidden voor Gods liefde, voor geloofsontwikkeling, voor bescherming, voor goede vriendschappen in het leven van uw tiener. Uw zoon of dochter kan ook zelf gebedspunten inbrengen. Het gesprek over het gebed heeft altijd een vertrouwelijk karakter.

Door de koppeling van gemeenteleden aan onze tieners via het gebed, hopen we de band tussen generaties te versterken. Tieners zullen ervaren dat ze er toe doen in de gemeente en dat er persoonlijke aandacht voor hen is. Het is een manier waarop we als gemeente invulling willen geven aan de doopbelofte.

In de Bijbel die uw tiener krijgt is een envelop met daarin de naam van de bidder voor uw tiener. De bidder heeft zich aangemeld bij WakeUp Deborah van onze gemeente.

Via WakeUp Deborah zal de gebedsouder ook geïnformeerd worden over de koppeling.

Hij of zij kent de bedoeling van een gebedsouder en zal het initiatief nemen voor contact met uw tiener.

Vragen of meer info:

Yvonne Boonen, coördinator WakeUp Deborah CGK Zwolle

Mirjam Schouten, coördinator WakeUp Deborah Zwolle

E: wakeupdeborah@cgkzwolle.nl

Klik hier voor meer informatie over WakeUp Deborah