Home > Nieuws
Wil jij jouw talenten inzetten om nieuwe Zwollenaren op weg te helpen? Word ParticipatieMaatje!

Wil jij jouw talenten inzetten om nieuwe Zwollenaren op weg te helpen? Word ParticipatieMaatje!

woensdag 5 juni 12:40

Stichting Voor Elkaar Zwolle helpt vanuit de verbondenheid tussen de inwoners van Zwolle. Met diverse maatjesprojecten dragen wij bij aan het voorkomen en oplossen van schuldproblematiek en een betere aansluiting tussen werkzoekenden met de arbeidsmarkt. Steeds meer nieuwe Nederlanders kloppen bij ons aan. Een groep die kwetsbaar is, omdat zij een grote kans heeft op het missen van aansluiting op de complexe
Nederlandse samenleving.

In ons project ParticipatieMaatje helpen maatjes nieuwe Zwollenaren op weg in de samenleving. Zij gaan een vertrouwensband aan en lopen gedurende langere tijd met hen op om hen meer redzaam te maken in de Zwolse samenleving en aan te sluiten op het huidige aanbod van initiatieven in Zwolle.

Stichting Voor Elkaar Zwolle zorgt voor nauwe afstemming met de lokale overheid en sociale partners in Zwolle. Met onze projecten zijn we ondersteunend aan professionals en hebben we een vaste positie in de Zwolse ketenaanpak rondom informele zorg. Waar nodig, wordt verbinding gelegd met onze andere projecten SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje.

Opgeleide vrijwilligers vormen de kern van onze projecten, daarom vinden wij het belangrijk om goede aandacht en zorg te hebben voor onze maatjes. Word je vrijwilliger bij ons, dan start je met een meerdaagse training. Ook mag je rekenen op intervisie en coaching van de coördinator.

Wil jij je verbinden aan een nieuwe Zwollenaar en hem/haar op weg helpen in de samenleving? Kom dan
naar de informatieavond op woensdag 19 juni!

Locatie: Oosterkerk
Tijd: 20:00-21:30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Meer informatie en aanmelden: elly@voorelkaarzwolle.nl.