Home > Nieuws
Avondmaal

Avondmaal

maandag 31 mei 2010 11:52

Regelmatig vieren wij in onze kerk het Heilig Avondmaal. In het Heilig Avondmaal denken wij aan de straf die Jezus voor ons heeft gedragen en hoe daarin de liefde van God voor ons openbaar is geworden.Op 6 juni staan alle ochtenddiensten in het teken van de voorbereiding op het avondmaal. In het formulier dat onze kerk daarvoor vanuit de traditie kent, wordt stilgestaan bij een persoonlijke voorbereiding.

In de kerkdiensten willen we de aandacht juist leggen bij hoe je als gemeente, en dus samen, de week van voorbereiding kunt beleven. Dit doen we aan de hand van de geschiedenis van Paulus die afscheid neemt van de eerste christengemeenten. Bij zijn afscheidstoespraak gebeurt er iets onverwachts schokkends...

Een week later, op 13 juni, wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Dat doen we graag samen met iedereen die Jezus Christus als zijn of haar Verlosser kent en die weet dat Gods liefde naar haar of hem uitgaat. Het avondmaal zal in de Noorderkerk en Zuiderhof zittend aan tafels worden gevierd, terwijl er in de Bolder lopend avondmaal is. Bij de avondmaalsviering leggen we de Bijbel opnieuw open bij de afscheidswoorden van Paulus. Wat heeft dat ons te leren? In de Noorderkerk (9.30 u) en de Zuiderhof (9 u en 10.45 u) ligt het accent op klassieke elementen en ingetogenheid. De dienst in de Bolder (11.00 u) geeft in zijn vormgeving aandacht aan de gezamenlijkheid: in zang en muziek en ontmoeting. Als je het verlangen hebt om het avondmaal met ons mee te vieren, ben je van harte welkom in één van de diensten.