Home > Nieuws
Zuiderhof naar 1 ochtenddienst met ingang van 22 december 2019

Zuiderhof naar 1 ochtenddienst met ingang van 22 december 2019

dinsdag 26 november 2019 16:26

In verband met de bezetting in de Zuiderhof (van zowel bezoekers als vrijwilligers) heeft de Kerkenraad Algemene Zaken het advies van cluster Vieren overgenomen en wordt er vanaf 22 december 2019 in de Zuiderhof ’s ochtends nog maar 1 dienst gehouden.

Vanaf 5 januari 2020 wordt dat 10.00 uur. Dit op basis van een inventarisatie onder de bezoekers van de ochtenddiensten.

Cluster Vieren houdt zich bezig met de organisatie van onze reguliere kerkdiensten. Belangrijke aspecten die bij alle diensten (iedere zondag zeven stuks) hoog in het vaandel staan zijn inhoud en kwaliteit.  De diensten hebben een eigen doelgroep, locatie en invulling,  passend bij de veelkleurigheid van onze gemeente.

De ochtenddiensten in de Zuiderhof hebben al geruime tijd de aandacht van het cluster Vieren. Ook daar willen wij diensten houden die passen bij onze identiteit en die recht doen aan het karakter van de locatie en de geschiedenis. Zo is er een adviescommissie ingesteld en is er met betrokkenen gezocht naar middelen om het eigen karakter gestalte te geven en te bewaren.

Een deel van de adviezen zijn inmiddels opgepakt en uitgevoerd. Zo is de opstelling van de stoelen in de kerkzaal aangepast en zijn er een flink aantal stoelen uit gehaald. Andere adviezen zijn ondergebracht in het project rondom de verbouwing.

Het aantal bezoekers van de ochtenddiensten is teruggelopen. Hoewel intussen wel stabiel, zijn het er net te weinig om iedere zondag de dubbele diensten te rechtvaardigen. Twee diensten met een volwaardige bezetting aan vrijwilligers en een kleinere groep waaruit de vrijwilligers moeten komen, maakt dat de organisatie van diensten ook onder druk is komen te staan.

Het aantal vrijwilligers (denk aan muzikanten, kindernevendienstmedewerkers, beamers, etc) is dermate geslonken dat het organiseren van twee diensten inmiddels op het punt is aangekomen dat er niet in te vullen gaten ontstaan. 

Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat het cluster Vieren aan de Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ) heeft voorgesteld om vanaf 22 december over te gaan naar 1 dienst in de Zuiderhof om 9.30 uur. In een extra bijeenkomst heeft de KAZ besloten dit voorstel over te nemen. Daarbij is afgesproken dat cluster Vieren de effecten van deze verandering gaat bewaken. Niet alleen voor de Zuiderhof, maar ook voor de andere locaties. Tegen het einde van het eerste kwartaal zal een evaluatie plaatsvinden.

Deze aanpassing doen we met weemoed. We zien het echter ook als een kans om de kwaliteit van de diensten in de Zuiderhof te verstevigen en zien het als een mogelijkheid om de onderlinge banden aan te halen. Het zal wellicht ook wat schuren. Graag nemen we die signalen in ontvangst zodat we daar rekening mee kunnen houden en indien noodzakelijk aanpassingen kunnen doen.

Op feestdagen (Pasen) en diensten met een bijzonder karakter (dopen of Avondmaal) zullen mogelijk wel twee diensten worden georganiseerd. Daarover wordt overlegd met de coördinatoren van de ochtenddiensten.

Het cluster Vieren is bereikbaar via vieren@cgkzwolle.nl, de coördinatoren via zh-ochtenddiensten@cgkzwolle.nl