Home > Nieuws
Bezoek uit Israël

Bezoek uit Israël

donderdag 16 september 2010 11:47

Sinds een paar jaar heeft de CGK Zwolle contacten met een gemeente in Israël, Chesed weEmet uit Rishon leTsion. Een nieuw hoogtepunt in deze gemeenteband is het bezoek van hun nieuwe voorganger, ds. Brig Jones en zijn vrouw Michelle. De groep van onze gemeente die in februari op rondreis was in Israël heeft toen zijn bevestigingsdienst meegemaakt. Dat hebben we allemaal als een bijzonder moment ervaren.

Brig Jones en Michelle zijn van 18–23 sept. in Zwolle om kennis te maken met onze gemeente.

N.a.v. hun aanwezigheid vieren we op zondag 19 sept. ’s morgens in de Noorderkerk en De Bolder de Israëldiensten (die normaal begin oktober in elke locatie gehouden worden). Peter van der Veer gaat in die diensten voor en het thema van die diensten is (n.a.v. het eerste gebod) "El Shaddai - God is genoeg". Ds. Jones is in die morgendiensten aanwezig.

‘s Avonds wordt het een heel bijzondere Opbouwdienst in de Zuiderhof: voor het eerst hebben we dan kanselruil met onze Israëlische zustergemeente, want ds. Brig Jones zal daar preken. In alle locaties zal er natuurlijk vertaald worden. 
In de rest van de week zullen Brig en Michelle zoveel mogelijk activiteiten in de gemeente meemaken, zoals dinsdagavond 21 sept. de grote jeugdstartavond in de Zuiderhof. We verwachten dat deze kennismaking over en weer een nieuwe stimulans zal zijn in de band die we als gemeenten met elkaar hebben en dat hierdoor de contacten met gemeenteleden van beide gemeenten (jong en ouder) verder zullen uitgroeien.

De collectes in deze drie diensten zijn voor een prachtig hulpverleningsproject in Israël: Ot u'Mofet (‘teken en wonder’), dat hulp verleent aan weduwen, alleenstaande ouders en hun kinderen. Waarom een ‘teken en wonder’? Omdat een alleenstaande ouder die God in haar of zijn leven toelaat als Degene die voorziet, beschermt en liefheeft, een teken wordt van Gods onbeperkte mogelijkheden. God doet een wonder in gebroken gezinnen. Hij geeft de overwinning en maakt hen tot een bron van zegen. Het team van Ot u’Mofet (6 mensen) verzorgt pastorale trajecten (waarbij voorwerpen uit de Tabernakel worden gebruikt als beelden van Gods liefde) en geeft adviezen op financieel gebied aan alleenstaande ouders.