Home > Nieuws
Zaterdag 1 november: bid- en denkdag

Zaterdag 1 november: bid- en denkdag

zaterdag 11 oktober 2008 13:05
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Wat hebben we al veel nagedacht over de huisvesting van onze grote gemeente! In de Zuiderhof zijn er ’s morgens al twee diensten nodig willen we iedereen een plaats kunnen bieden. Tijdens doopdiensten is in de Noorderkerk nauwelijks meer plaats voor gasten.

Noodgedwongen vragen we dubbele inzet van predikanten, kosters, organisten, zanggroepen, medewerkers van oppas en kindernevendiensten. 

Zou het anders kunnen? Beter? Kosten- en energiebesparend?

Is het ‘toevallig’ dat het gebouw van de GH binnen afzienbare tijd vrij zal komen, of mogen we Gods voorzienige hand daarin ervaren?

Is dit de weg die God ons wijst of is de wens alleen maar de vader van onze gedachte?

Laten we er samen over denken! Laten we er samen over bidden! 

In stil ontzag zijn wij voor U getreden. Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden. O, antwoord Gij, als wij tezamen bidden, daal neder uit uw hoogte in ons midden! (LvdK 322)

Zou Hij ons dan niet antwoorden? Zou Hij ons dan niet leiden?Kom óók naar de Geref. Hogeschool op zaterdag 1 november a.s.

 

Waar? Gebouw van de Gereformeerde Hogeschool, Grasdorpstraat 2

Hoe laat? Doorlopend van 10.00-16.00 uur

Bij het Provinciehuis is voldoende gratis parkeergelegenheid, vervoer voor ouderen wordt verzorgd.