Home > Nieuws
Oud & nieuw in november

Oud & nieuw in november

maandag 24 november 2008 21:31
De jeugdzondag van 2 november was gericht op het contact tussen jongeren en ouderen. Als thema was gekozen ‘Oud en Nieuw in november’. ’s Morgens zijn tieners van 12 t/m 15 jaar op bezoek geweest bij gemeenteleden van 65 jaar en ouder. Deze waren vooraf geïnformeerd

en hadden zich over het algemeen goed voorbereid (variërend van zelfgebakken appeltaart tot een veelheid aan chips en nootjes). De tieners hadden als opdracht een foto te maken waar ze samen met de oudere gemeenteleden op stonden. Bij terugkomst in de Noorderkerk was er een maaltijd en vertelden de tieners enthousiast over de gebrachte bezoeken. 

Na de maaltijd was er een speciale ‘oud en nieuw dienst’. Hiervoor waren ook de oudere gemeenteleden weer uitgenodigd, die voorafgaand op de beamer de gemaakte foto’s konden bewonderen. Tijdens de dienst stond het samen gemeente zijn centraal, wat zowel in de prediking als in de liederen (van oude berijming tot opwekking) tot uiting kwam.

Na de dienst was er een programma voor de 16+ jeugd samen met de 65+. Er was ruimte voor gesprek met aansluitend de mogelijkheid samen een spelletje te spelen. De middag werd afgesloten met een warme maaltijd ‘uit grootmoederstijd’. De kookploeg had weer kans gezien een volledig menu op tafel te zetten, waarbij het draadjesvlees en de stoofpeertjes ontbraken. De aanwezigen, zowel jong als oud, hebben genoten van elkaars gezelschap en iedereen was het er over eens dat dit voor herhaling vatbaar is.

Bekijk de foto's op: cgkzwolle.nl/huisvesting/fotos/4/oud_nieuw_in_november_2008