Home > Nieuws
Enquete open huis

Enquete open huis

zaterdag 29 november 2008 18:20
Tijdens het Open Huis op 1 November 2008 is een enquête gehouden onder de bezoekers. De resultaten zijn uitgewerkt in een rapport en afgelopen maandag aan de Centrale Kerkenraad gepresenteerd.Het onderzoek is professioneel uitgewerkt. Ondanks dat dit onderzoek niet representatief is geeft het wel een beeld van de gedachten en ideeën die er leven in de zoektocht naar passende huisvesting.

Het volledige rapport is te downloaden via: media/upload/files/CGK_rapportage_v5.pdf

Opvallend is dat de leeftijdsopbouw van de bezoekers van de Open Huis bijna overeenkomt met de leeftijdsopbouw van CGK Zwolle. Als volgt in twee grafieken visueel gemaakt:

 

De antwoorden op de open vragen geven het volgende beeld:

Op welke wijze zouden we als CGK Zwolle daadwerkelijk een kerk kunnen zijn met hart voor de stad Zwolle?

 

 • Door echt voor God te gaan
 • Door te vertellen wat je van God vind
 • Uitnodigend zijn:
 • elke dag open
 • breder voorzien in bediening
 • o.a. opvang,koken,keuken,jeugd-honk
 • Grote kerkzaal / beschikbaar stellen voor verhuur
 • Sport dagen per maand
 • Catechisatie in  de bus
 • Dagen organiseren voor mensen die niet bij de kerk betrokken zijn
 • Open opvoedingsavonden voor ouders (kerk & wijk) geen evangelisatie, wel met behoud van identiteit
 • Hippe gemeentegids (contact) in wachtkamer van huisarts of ziekenhuis
 • Ruimte waar ook daklozen kunnen komen
 • Theater voorstellingen maken en opvoeren
 • Door ook een soort voedselbank/café voor zwervers waar ze eten kunnen halen
 • Youth Alpha: een bus die op koopavond door de stad rijd

 

In het nieuwe kerkelijk centrum mag dit zeker niet ontbreken:

 

 • Jeugdhonk  en bar
 • Opwekkingsliederen
 • Muziek en Zang   
 • Sport zalen
 • Snoepmaat
 • Gebedsruimte met relaxte banken
 • Amerikaanse bar voor jeugduitjes & jeugdavonden
 • Nintendo wii
 • Disco in de kinderneverdienst
 • Huiskamer voor persoonlijke gesprekken bijv. voor begrafenis en dopen
 • Jeugd plek:
  • beamer
  • banken
  • muziek
  • tv
  • koelkast
  • frituurpan
  • wii
  • Films

Actie = Reactie

 

 • Groot en gezellig met zijn allen
 • Goed
 • Er zal veel te doen zijn
 • Meer mogelijkheden voor Gods Geest om in ons te werken
 • Eenheidsgevoel
 • God eren en Dienen

 

Kom maar op met je (creatieve) ideeën om aan geld te komen

 

 • een groot diner geven voor iedereen die wil komen en ze dan kaartjes laten kopen voor ongeveer 10/15 euro en dan de helft van het geld voor het eten en drinken en de andere helft voor de bouw van de kerk
 • in ieder geval niet je geld voor rente op icesafe zetten!
 • Groot toneelstuk maken waar kinderen van 11 tot 16 in mee spelen en dat toneelstuk/concert dan opvoeren. Maar als gast moet je eerst een kaartje kopen van bijvoorbeeld 15 euro.