Home > Nieuws
En na het open huis - wat nu?

En na het open huis - wat nu?

zondag 30 november 2008 09:43
Op 24 november jl. heeft de Centrale Kerkenraad het besluit genomen om de gemeente te vragen een financieel offer te brengen om het multifunctioneel kerkelijk centrum op de locatie van de Gereformeerde Hogeschool mogelijk te maken. Op 14 januari a.s. zal er een gemeentevergadering plaatsvinden waar u zich kunt laten informeren over alle ins en outs van de huisvestingsplannen.

Bedragen betreffende de investering (wat kost ons het gebouw en de verbouwing?), de financiering (hoe gaan we dat betalen?) en de exploitatie (wat betekent dat voor de begroting van onze kerk?) zullen dan gepresenteerd en besproken worden. De periode tot 14 januari a.s. wil de Centrale Kerkenraad gebruiken om op heel verschillende manieren met elkaar in gesprek te gaan over de aspecten van ons kerk-zijn en wat dit te maken heeft met onze huisvesting. Hoe geven wij als gemeente en als volgelingen van Jezus vorm en inhoud aan het samen vieren, elkaar ontmoeten en elkaar dienen en wat dit te maken heeft met geven. 

Na de gemeentevergadering van 14 januari a.s. zal ieder gemeentelid gevraagd worden, om naar draagkracht, een financieel offer te brengen voor het nieuwe huis. Gelet op de forse investeringsbedragen zal het gaan om een serieus offer. Wat concreet gevraagd wordt zal eveneens op deze gemeenteavond worden toegelicht. 

Laten we in de komende periode actief meedoen. Door elkaar en de mensen om ons heen te bemoedigen met de boodschap van kerst, samen te bidden voor de huisvestingsplannen en de gesprekken met de bestuurders van de GH . Maar vooral ook dat wij ruimhartig zullen geven van wat God ons ieder persoonlijk in middelen heeft toevertrouwd.

Namens de Centrale Kerkenraad

Jan van Langevelde, voorzitter