Home > Nieuws
Sinterklaas in Zwolle

Sinterklaas in Zwolle

woensdag 3 december 2008 23:20
Drie zondagen lang was er in de gebouwen van de CGK de gelegenheid om lekkernijen in te leveren voor de Sinterklaasactie speciaal voor de dak- en thuislozen in Zwolle. En wat vorig jaar voor het eerst is ingezet, mag inmiddels een traditie heten. Dat geldt voor de leden van de CGK, maar ook voor de Zwollenaren waar wij op bezoek gaan.

Bijna een jaar na dato is het nog regelmatig onderwerp van gesprek onder de zwervers, zo heeft Sint uit betrouwbare bron vernomen. De opbrengst van het snoepgoed vanuit de gemeenteleden is overweldigend! Op de foto is te zien dat de huiskamer van één van de Pieten bijna te klein is om alle lekkers te bergen. Sinterklaas zal zich op zijn verjaardag met drie diaconale Pieten begeven naar De Herberg, dagopvang Bonjour en de gebruikersruimte van Tactus. Mogelijk wordt de crisisopvang van het Leger des Heils ook met een bezoek vereerd. Bij Sint geldt:      wie zoet is krijgt lekkers, maar bij God geldt een welkom voor iedereen die Hem zoekt.