Home > Nieuws
Vieren

Vieren

zaterdag 27 december 2008 11:19
Wat valt er veel te vieren! De eerste week na Kerst. Een week om te vieren! Te vieren dat we er mogen zijn. Dat God op Kerst naar ons heeft omgezien. Naar u, naar jou, naar ons. Dat we een plek hebben gekregen in zijn plan met deze wereld. Heel persoonlijk en allemaal samen, als gemeente.

Laten we het evangelie meenemen, de week in. Laten we het Licht meenemen, de wereld in. Laten we het vieren, elke dag, en bij een open Bijbel!
En volgende week? Volgende week gaan we ermee verder. Weer vanuit de zondag. Elkaar ontmoeten zoals God ons ontmoeten wil!
 

Bijbelrooster

Maandag 29 december Jesaja 57:15-21
God biedt een schuilplaats aan mensen in de marge van het leven! Niet alleen op Kerst (Lucas 2:25-38) maar ook al in het Oude Testament. En zo is Hij nóg. Lees bijv. ook maar Lucas 19:1-10. Lijken wij op Hem?


Dinsdag 30 december Lucas 8:19-21 en 11:27
God zet eenzamen in zijn huisgezin! Op Kerst (denk maar aan Hanna). En in het Oude Testament (Jesaja 54:1-8!). En ook vandaag. Wie luis-teren naar het Woord en het beleven, worden in de Koninklijke familie opgenomen.


Woensdag 31 december Jesaja 26:1-12
Vrede door het Kind van Kerst... vrede in je hart en leven. Als je terug-kijkt op 2008, zeg dan maar: Alles wat ik in zijn kerk en Koninkrijk mocht doen, heeft Hij voor mij gedaan! (vs. 12) Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. Paulus zei hetzelfde: 1 Kor. 15:8-11.


Donderdag 1 januari Kolossenzen 3:12-25
Een nieuw jaar... Hoe zal het gaan, in ons eigen leven... in de kerk? ‘Wat u ook doet, doe het van harte, als voor de Heer en niet voor men-sen!’ Een dichter (Geert Boogaard) zei: ‘Je doet het nooit voor niets, je doet het voor een Koninkrijk dat komt en voor een wereld die nieuw wordt onder zijn handen.’ Volhouden! 1 Kor. 15:58.


Vrijdag 2 januari Matteüs 5:13-16
Op Kerst zong Simeon er al van en Hanna sprak erover met wie het maar wilde horen: Het Licht dezer wereld is reddend verschenen! En Jezus zegt tegen ons: jullie zijn het licht in de wereld. Niet: je moet het zijn, maar: je bént het! Zullen we dichtbij huis beginnen: het licht in Zwolle? We staan er niet alleen voor: Hij is erbij! Matt. 28:16-20.


Zaterdag 3 januari Handelingen 1:1-9
Licht in de wereld zijn, bederfwerend en smaakgevend zout in de Zwol-se samenleving... kán dat? Brengt onze kerk dat op? Let nog eens op Simeon: De Geest van God leidt hem en laat hem zien wie Jezus is – en dán gebeurt het! Dan neemt hij heel persoonlijk het kind in zijn ar-men en hij gaat ervan zingen! En zo gaat het vandaag nóg...: Johannes 16:5-15!

28 december t/m 3 januari: een week om te vieren! ; 4 januari t/m 10 januari: een week van ontmoeten! ; 11 t/m 17 januari: een week om te dienen!; 18 t/m 24 ja-nuari: een week om te geven!