Home > Nieuws
Ontmoeten bij de bron

Ontmoeten bij de bron

zondag 4 januari 2009 12:27
De tweede week van het nieuwe jaar. Een week van ontmoeten. Jezus ontmoeten. Elkaar ontmoeten. Mensen die God op onze weg plaatst, ontmoeten. Samen in gesprek gaan. Samen putten uit de Bron van het leven. ’s Zondags, alle-maal samen. Door de week, in de stilte van de persoonlijke ontmoeting met God.

In de kring, waar we ons veilig mogen voelen en soms zomaar tot een fijn gesprek en een echte ontmoeting kunnen komen. En dan uitdelen van het levende water dat we zelf uit de Levensbron mochten putten! Dorstigen ontmoeten en hun te drinken geven!

maandag 5 januari - Johannes 3:1-21

Een veilige plek om Jezus te ontmoeten zonder dat je door mensen bekeken en be-oordeeld wordt... waar vind je die? In de stilte van de nacht, denkt Nikodemus. En Jezus ontvangt hem! Ook kerkmensen hebben het nodig, met Hem alleen te zijn. Wat een geluk: Hij doet zijn huisdeur open voor wie bij Hem aanklopt. Mag jij je dan even uitverkoren voelen! Psalm 65:1-9.

dinsdag 6 januari – Johannes 4:43-54

Van Nikodemus horen we na zijn ontmoeting met Jezus hoofdstukken lang niets meer. Hij moet – net als alle mensen – persoonlijk zijn positie t.o.v. Jezus bepalen! En intussen werkt Jezus verder aan zijn plan: Samaria, Galilea en richting uiterste der aarde (de zoon van de hoveling). Hij doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt! Jesaja 42:1-7.

woensdag 7 januari – 2 Koningen 17:24-41

Stel je voor... Je ontmoet iemand die bepaald niet tot ‘ons soort mensen’ behoort. Iemand met een verleden. Iemand die in cultureel, sociaal en religieus opzicht in on-ze gemeente helemaal uit de toon zou vallen. Durf je de ontmoeting en het gesprek aan of laat je je leiden door vooroordelen? Doen we als Jezus of werken we Hem tegen? Vergelijk Johannes 4 met Lucas 9:51-56!

donderdag 8 januari – Jesaja 41:17-20

Wel eens op gelet hoeveel ontmoetingen in de Bijbel plaatsvinden bij een bron? Daar worden banden gelegd voor het leven. (Hoeveel van die ontmoetingen kunt u op-noemen...?) Water is in de cultuur van de Bijbel leven, opleven, hérleven. Jezus, de Bron van levend water, doet mensen herleven en stilt hun levensdorst. En zijn ge-meente mag hetzelfde doen! Johannes 7:37-44.

vrijdag 9 januari – Exodus 3:1-16

‘Ik ben het’, zegt Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. Daar klinkt het hele Oude Testament in door. ‘Ik ben die er zijn zal’, Ik ben erbij, Ik ben er voor jullie, voor jou. Immanuël, God is er altijd bij! Een vrouw van buiten Israël is de eerste die het horen mag... En als ze naar Jezus luistert, gaat haar het licht op! De morgenster... Lees maar Openbaring 22:16 en 2 Petrus 1:16-19.


zaterdag 10 januari – Prediker 11:1-6

‘Kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst’, zei Jezus tegen zijn discipelen (Johannes 4:35). Stel dat Hij met ons door Zwolle loopt, of door het ge-bouw van de Gereformeerde Hogeschool... Wat zal Hij tegen ons zeggen? En wat zullen we antwoorden? Zullen we op de wolken wijzen en op de wind – of zullen we onze handen vouwen en uit de mouwen steken? Lees eens Mattheüs 9:35-38!

28 december t/m 3 januari: een week om te vieren!
4 januari t/m 10 januari: een week van ontmoeten!
11 t/m 17 januari: een week om te dienen!
8 t/m 24 januari: een week om te geven!