Home > Nieuws
Fondsen werven

Fondsen werven

dinsdag 6 januari 2009 20:36
Vanaf 1 januari start in de gemeente een aantal activiteiten met het doel de huisvestingsplannen en de daarvoor benodigde fondsen in brede kring te bespreken en in gebed aan God op te dragen.

 

Activiteiten fondsenwerving
5 januari de kerkenraad vergadert, op de agenda staat ook fondsenwerving
ca. 10 jan. gemeenteleden ontvangen extra editie Contact met als thema fondsenwerving
12 januari vervolggesprek leden commissie huisvesting met vertegenwoordiging GH
14 januari gemeentevergadering over de financiering van de huisvesting
  Zuiderhof: 10.00 - 11.30
  Gereformeerde Hogeschool: 19.30 - 21.30, vanaf 19.00 inloop en koffie
17 januari gemeenteleden ontvangen verslag gemeentevergadering
   
   17 tot 25 januari: week van het gebed
17 januari nationale gebedsdag in de Zuiderhof
19 januari 19.00 uur Noorderkerk gebedsbijeenkomst
20 januari 19.00 uur Noorderkerk gebedsbijeenkomst
21 januari gebed en gesprek in alle kringen in de gemeente
22 januari 19.00 uur Zuiderhof gebedsbijeenkomst
23 januari 19.00 uur Zuiderhof gebedsbijeenkomst
   
18 januari na de 2e ontmoetingsdienst in De Bolder een informatie bijeenkomst voor
  18-plussers en belangstellenden
21 januari bijeenkomst kleine kring, gebed en gesprek over huisvesting en fondsenwerving
   
   18 januari tot 27 februari
  gemeenteleden ontvangen thuis informatie over het offer dat gevraagd wordt
  voor de huisvestingsplannen. Bij de informatie zit een machtigingskaart
   
  op vier zondagen staan informatiekramen in De Bolder, de Noorderkerk en Zuiderhof
   
  in de periode van 16 tot 27 februari: opmaken stand van zaken financien