Home > Nieuws
Dienen en delen

Dienen en delen

zaterdag 10 januari 2009 10:00
Om u te dienen! Een rooster om een week lang samen in de Bijbel te lezen. In de stilte, met God alleen. En als gemeente. In de kring. In het gezin. Met vrienden. En je zult zien: hoe meer je deelt, hoe rijker je wordt! We houden van Gods gaven altijd over. Genoeg om van uit te delen.

Aan mensen met lege magen en lege harten! Elkaar er eens over opbellen: heb jij het stukje voor vandaag al gelezen? Elkaar dienen door je levensbrood met elkaar te delen.
 

Maandag 12 januari – Exodus 16:4-20
God geeft het manna – brood uit de hemel! – per dag. Wie er zelf voor wil zorgen dat er morgen ook genoeg is, vindt er wormen in. Durven wij ook als gemeente onbe-kommerd op Gods beloften voor morgen te vertrouwen? En anderen mee laten eten van wat Hij ons overvloedig geeft aan brood op de plank en brood voor het hart? Lees ook eens 2 Korintiers. 8:1-15.

Dinsdag 13 januari – I Koningen 17:1-16
Met lege handen staan, en toch met het weinige dat je hebt God en de naaste mo-gen dienen... Dat is elke dag opnieuw keuzes maken! Elke dag je oliefles boven de pan houden... elke dag je voorraadbus ondersteboven houden en geloven dat de olie en het meel er zullen zijn. En dan ontdekken dát ze er zijn! Tenzij je je thuis voelt in Nazaret... Lucas 4:14-30.

Woensdag 14 januari – 2 Koningen 4:42-44
Een voorspel op de brodenvermenigvuldiging uit de evangeliën. De eerstelingen van je oogst, de eerste vruchten van je leven beschikbaar stellen aan God en de naas-te... Als onze gemeente dat doet, zal God dan niet zeggen: Zwolle zal ervan eten en nog overhouden ook? Marcus 6:30-44.

Donderdag 15 januari – 2Kronieken 28:1-15
Een onbekend maar prachtig Bijbelverhaal. Hoe gaan wij om met broeders en zus-ters ‘van over onze grens’? Een indrukwekkende preek van dominee Oded. Vier stamhoofden luisteren ernaar met hun hart en brengen de boodschap in praktijk met hun handen. Vier dienende barmhartige Samaritanen in Israël! Lucas 10:25-37.

Vrijdag 16 januari – Jesaja 58:1-10
God en de naaste dienen met hart en mond en handen. Word je daar niet doodmoe van? Doe je wel ooit genoeg? Let eens op Jezus, die zei: Ik ben gekomen om te die-nen. Kijk eens met zijn ogen om je heen. En bid: ‘Heer, maak mijn hart bereid dat door heel mijn leven heen uw liefde wordt verspreid!’ Mattheus. 25:31-46.

Zaterdag 17 januari – Micha 6:6-8
Dienen. Eigenlijk is het zo simpel. God heeft het van het begin af al gezegd. Recht doen, trouw en betrouwbaar zijn, vertrouwelijk je levensweg gaan met God. En on-derweg Hem vragen: wat wilt U dat ik zal doen? Je gaven gebruiken, zegt Hij dan. Alles wat je hebt en denkt en kunt en doet in zijn handen leggen. Moet je zien wat Hij ermee wil doen! Romeinen. 12:1-21.

28 december t/m 3 januari: een week om te vieren! 4 januari t/m 10 januari: een week van ontmoeten! 11 t/m 17 januari: een week om te dienen! 18 t/m 24 januari: