Home > Nieuws
Informatie avond

Informatie avond

zaterdag 17 januari 2009 18:19
Op zondag 18 januari is voor 18-plussers en andere belangstellenden, na de tweede ontmoetingsdienst van 19.00 in De Bolder een informatiebijeenkomst over de huisvesting. U (jullie) bent van harte om te praten en vragen te stellen over de plannen om de Gereformeerde Hogeschool te kopen

en om te bouwen tot een multifunctioneel kerkelijk centrum, passend bij onze roeping om een zoutend zout en lichtend licht te zijn in onze stad en een schuilplaats voor iedereen.