Home > Nieuws
Geven wat je krijgt

Geven wat je krijgt

zaterdag 17 januari 2009 18:23
Op zondag letten op een vrouw die Jezus met haar liefde omringt, omdat ze mag leven van zijn vergeving. Alles geurt ernaar en maakt mensen nieuwsgierig: wie is die Jezus toch? En dan, van maandag tot zaterdag, erover nadenken, alleen en samen, en vooral: samen met God. En vragen:

Here God, wat mogen wij vandaag voor U doen? Wat kunnen wij U geven van wat we van U kregen? Heer Jezus, hoe kunnen wij in Zwolle de kennis van U verspreiden als een aangename geur?

Maandag 19 januari – Exodus 35:4-29
Waarom al die luxe voor de bouw van de tabernakel? Kon het niet wat soberder? Je kunt God toch desnoods ook wel dienen in een boeren-schuur?Ja, maar het gaat wel om de plaats waar God bij de mensen wonen en hun verzoening en vrede geven wil (zie Ex. 25:8)! Dan is het beste niet goed genoeg. Alvast een voorproefje van straks: Openbaring 21:1-3, 9-21!

Dinsdag 20 januari – Exodus 35:30-36:7
Door je persoonlijke inzet mag je laten zien hoeveel God voor je bete-kent (denk maar aan die vrouw uit Lucas 7).En je mag God dienen met dat waar jij goed in bent. Niet letten op wat anderen kunnen en doen, maar op wat je zelf gekregen hebt. En daarmee Hem van dienst zijn. God vraagt niet meer van je dan je kunt! 1 Korintiërs 12:1-26.

Woensdag 21 januari – 1 Kronieken 17:1-27
Kleine mensen mogen in een grote wereld de kennis van God versprei-den als een aangename geur! De vrouw uit Lucas 7 met haar dure zal-folie. David met zijn toewijding en gebed (gebeden worden in de Bijbel reukwerk genoemd – niet vergeten in deze week van gebed!). De ge-meente met de verkondiging van het evangelie. Welke geur verspreiden wij in Zwolle? 2 Korintiërs 2:14-17

Donderdag 22 januari – 1 Kronieken 28:1-10; 20
Een gemeente waar de vergeving wordt gevierd. Waar zondaars elkaar ontmoeten en zich welkom weten als bij Jezus zelf. Waar mensen vol overgave God en elkaar dienen... Is dat niet veel te hoog gegrepen? Hoor wat David tegen Salomo zei: ‘Laat je door niets ontmoedigen, want God staat je terzijde.’ Zou dat vandaag niet meer gelden? He-breeën13:1-8.

Vrijdag 23 januari – 1 Kronieken 29:1-9
Wat een bedragen voor het huis van God! Daar word je stil van. En je denkt: Dan stelt wat ik van mijn pensioen of van mijn uitkering te bieden heb toch niets voor? Maar zeg dat niet te gauw! David en Israël gaven met hun hárt, dat bepaalde de waarde ervan. En Jezus let aandachtig op hoe wij geven (Marcus 12:41-44) want God heeft de blijmoedige ge-ver lief (2 Korintiërs 9:6-10)!

Zaterdag 24 januari – 1 Kronieken 29:10-20
Een gebed als een reukoffer! Alles geurt ernaar, zoals later het huis van Simon naar de zalfolie waarmee de zondares Jezus’ voeten zalfde. Zul-len we met haar en met David mee God aanbidden? Wie zijn wij dat wij een huis voor Hem mogen bouwen om iedereen in Zwolle te laten mer-ken dat er bij Jezus vergeving en leven is? 1 Timotheüs. 6:17-19.

28 december t/m 3 januari: een week om te vieren!  4 januari t/m 10 januari: een week van ontmoeten!  11 t/m 17 januari: een week om te dienen!  18 t/m 24 ja-nuari: een week om te geven!