Home > Nieuws
Financien

Financien

zaterdag 24 januari 2009 16:41
Op de huisvestingssite staat onder de button 'financiën' een aantal interessante artikelen over o.a. de bouw- en exploitatiekosten en schenkingen c.q. giften. Ook kunt u daar een machtigingsformulier downloaden.