Home > Nieuws
D&P groep Kids: niet te scheiden

D&P groep Kids: niet te scheiden

zaterdag 7 februari 2009 16:47
Heb je dat wel eens gehad? Je vertelt iemand iets en die ander snapt precies waar je het over hebt! Jij bent niet de enige met gescheiden ouders. Je bent niet de enige die zich om zijn vader of moeder zorgen maakt. Je bent niet de enige die soms ontzettend boos is op iedereen. Je bent dus niet gek als je je zo voelt.

 

Na de voorjaarsvakantie start een Doe&Praatgroep voor kinderen van wie de ouders zijn gescheiden, in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.
Deze Doe&Praatgroep is een soort lotgenotengroep en heeft tot doel om vanuit de liefde van de Here Jezus kinderen te helpen om de gevolgen van de scheiding van hun ouders te verwerken. Het betreft hier geen professionele hulpverlening. We hopen de kinderen te helpen d.m.v. erkenning van hun verdriet en de herkenning die ze bij elkaar kunnen vinden.

Aan het Doe&Praatproject werken ook oudere jongeren van rond de 20 jaar mee, die zelf gescheiden ouders hebben.In zes geplande bijeenkomsten van anderhalf uur komt een groepje van 4 tot 8 kids bij elkaar. Elke middag wordt voorbereid en begeleid door 2 medewerkers. 
Deze ontmoetingen hebben steeds een thema. 
De thema’s zijn:

1. Hé, wie ben jij?
2. Wat is er met jou gebeurd voor, tijdens en na de scheiding?
3. Bang, boos, blij
4. Jij en pappa en mamma
5. Hoe ga ik nu verder? 
6. Terugkijken

We beginnen met drinken en iets lekkers en een spel. Daarna wordt het wat serieuzer en praten we over het thema. Elke keer krijg je een doe- of knutselopdracht die met het thema heeft te maken. Daarnaast maken we gebruik van drama, muziek en spel, waarbij we je laten kiezen wat het best bij je past.

Wanneer?

Wanneer wordt de Doe&Praatgroep gehouden? 
Op onderstaande data (vrijdagmiddag) van 15.45 uur–17.15 u. in een zaaltje van de Noorderkerk (Thorbeckegracht 37, Zwolle)

27 februari 2009
6 maart 2009
13 maart 2009
20 maart 2009 
27 maart 2009 
3 april 2009

 

Heb je belangstelling of wil je je kind aanmelden? 
Mail naar: Doe-en-Praat@cgkzwolle.nl 
of bel overdag 038 – 4217865 (Elly) en ‘s avonds 087 – 8766955 (Gerda)

Voorafgaande aan deelname in de Doe&Praatgroep zal er een gesprek zijn met twee medewerkers van ‘Niet te scheiden’ en het kind met zijn/haar ouder(s). 

NB. De Doe&Praatgroep gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen