Home > Nieuws
Protocol

Protocol

zaterdag 7 februari 2009 17:41
Voor het tellen van de terugontvangen machtigingsformulieren is door de commissie Huisvesting en de kerkenraad een protocol gemaakt. Dit moet garanderen dat de door de kerkenraad benoemde telcommissie op een zorgvuldige wijze kan werken

en de telling wordt verricht conform de gekozen uitgangspunten.
Afhankelijk van de voortgang van het proces voor het ophalen van de machtigingsformulieren die nog niet zijn teruggekomen, kan het openen van de enveloppen nog een korte tijd worden uitgesteld; zie de punten 12, 25 en 28 van het protocol. Voor informatie over het protocol kunt u contact opnemen met Hans Dekker, dekkerhj@hetnet.nl

Het protocol kunt u downloaden via: media/upload/files/Protocol%20.pdf