Home > Nieuws
Leven met God - kun je dat leren?

Leven met God - kun je dat leren?

woensdag 4 maart 2009 19:39
In de Zuiderhof een serie over het leven met God. De bijbel kent de uitdrukking 'wandelen met God', maar wat is dat dan? Deze leerhuisavonden in het voorjaar zijn voor iedereen toegankelijk, jong of oud, voor ieder die wil groeien in het concrete leven met God.
De avonden zijn nu in de Zuiderhof op woensdag van 20.30 tot 22.00 uur. Vooraf is er koffie.
 • 25 maart 2009: aandachtig leven - hoe kan ik God ervaren? (Henk Mijnders
 • 8 april 2009: bijbellezen - hoe kan ik God horen? (Joke de Wolf)
 • 22 april 2009: gebed - hoe kan ik met God spreken? (Dien de Haan)
 • 6 mei 2009: radicaal leven - Hoe kan ik radicaal voor God gaan leven (Henk Mijnders)

Wilt u of jj meedoen? Van harte welkom. Meld je even aan bij het kerkelijk bureau, 038 - 4232833 of via e-mail kab@cgkzwolle.nl, dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen voor koffie en hand-outs.

Voor al de mensen die het Leerhuis al vast vroeg in de agenda willen vastleggen:

Een serie in het vroege najaar: Hoe lees je het bijbelboek Openbaring van Johannes? De avonden zijn ook in de Zuiderhof en worden gegeven door ds. Henk Mijnders. Tijd:20.30 tot 22.00 uur. Vooraf koffie.

 • 16 september
 • 30 september
 • 14 oktober
 • 28 oktober

Een serie van 3 avonden over films: hoe kijk je, waar kijk je naar, hoe analyseer je wat je ziet? Onder leiding van ds. John Germs in het late najaar van dit jaar in de Zuiderhof van 20.00 tot 22.00 uur. Vooraf koffie.

 • 11 november
 • 25 november
 • 9 december