Home > Nieuws
Op weg naar pasen

Op weg naar pasen

donderdag 19 maart 2009 20:51
Jezus Christus is gekruisigd, gestorven, begraven en weer opgestaan. Dat is het centrum van het christelijk geloof. In de weken naar Pasen toe willen we hier over nadenken. Die weken naar Pasen toe heten in de traditie van de christelijke kerk de veertigdagentijd.

Ze vormen een periode van bezinning, verootmoediging en stille verwondering. Want de God van de bijbel is een liefdevolle God die zijn eigen Zoon geeft om af te rekenen met de zonde van de wereld.

In de veertig dagen kijken we naar Christus maar ook naar onszelf.

Veertig dagen dus om al bijbellezend en bezinnend ons voor te bereiden op het gedenken van dat grootse gebeuren van de dood en de opstanding van Jezus Christus. Dat kan persoonlijk maar we willen het ook graag samen met u doen.