Home > Nieuws
Zachtmoedig

Zachtmoedig

dinsdag 31 maart 2009 21:00
In de ontmoetingsdiensten van zondag 5 april, om 16.30 en 19.00 uur in de Bolder, zal het gaan over de intocht van Jezus - een bijzonder koning. Hij wil dicht bij de mensen zijn. Niet hoog op een paard, niet in een gouden koets, maar op een kleine ezelin, dicht bij de grond. Alle mensen kunnen Hem aanraken. Zo leert hij ons wat zachtmoedigheid en nederigheid is.

Niet groot denken over jezelf, maar er zijn voor anderen. Als jij in Jezus’ voetspoor koninklijk wilt leven, wees er dan voor de ander en heb de moed om zacht te zijn. Zo geef je je leven dat ten diepste het leven van Christus in jou is.

 

OP WEG NAAR PASEN - Waarom het kruis?

Zondagmorgen 05 april zal het in de diensten in de Bolder, de Noorderkerk en de Zuiderhof, gaan over de kruisiging. Een plek van spot en schande. Waarom was dat nodig? Wat is de betekenis ervan?