Home > Nieuws
Jezus Leeft !

Jezus Leeft !

vrijdag 10 april 2009 17:51
De veertigdagentijd is voorbij. Jezus is opgestaan. Het hemelse licht breekt door. Ook in jouw leven? Jezus wil mensen brengen in een leven vol licht, waarin voor angst geen plaats meer is. De opstanding getuigt van kracht, de kracht van Jezus die in mensen mag zijn zodat mensen in staat zijn tot dingen die we voor onmogelijk hielde: liefhebben, aanvaarding, vreugde.

Dit geweldige feit, de opstanding van Jezus, willen we zondag as. fesstelijk vieren. Er zijn verschillende diensten:

10.00 uur in de Bolder met medewerking van Promise

9.00 en 11.00 uur in de Noorderkerk met medewerking van het Paasorkest

9.00 en 11.00 uur in de Zuiderhof met medewerking van het combo

16.30 en 19.00 uur in de ontmoetingsdienst in de Bolder met medewerking van het combo.

Tijdens alle vieringen met uitzondering van die van 19.00 uur, is er voor kinderen t/m 3 jaar opvang aanwezig.

 

Van harte uitgenodigd! Kom allen en neem uw buren, vrienden en familie mee!