Home > Oliebollenactie > Familie Sponsorplan Roemenië

Familie Sponsorplan Roemenië

Familie Sponsorplan Roemenië biedt hulp aan de allerarmsten in Roemenië door noodhulp en door structurele hulp. Op beide een toelichting, maar eerst even iets over de werkwijze van FSR.

FSR werkt met Roemeense medewerkers die de taal en de cultuur kennen. Deze (drie) medewerkers, hebben een lokaal netwerk aan contactpersonen – burgemeesters, directeuren van lagere scholen, voorgangers van gemeenten – die goed kunnen beoordelen waar de hulp in een dorp of regio het hardst nodig is. Na screening en in overleg met het stichtingsbestuur in Nederland wordt de hulpverlening, indien nodig, opgestart. Op deze manier weten we zeker dat de ondersteuning goed terecht komt. Vervolgens worden door de Roemeense medewerkers (pastorale) bezoeken afgelegd. Door deze bezoeken worden mensen bemoedigd en blijft er zicht op de actuele situatie op basis waarvan de mate van ondersteuning zo nodig wordt aangepast.

Voor wat betreft de noodhulp gaat het om het verstrekken van voedsel, medische zorg en kleding. Deze vorm van hulp kan tijdelijk zijn, zodra er bijvoorbeeld werk wordt gevonden kan de hulp worden gestopt. Helaas is in andere situaties permanente ondersteuning noodzakelijk: bijvoorbeeld als het pensioen absoluut ontoereikend is om van te leven.

De structurele hulp wordt gerealiseerd door voor jongeren een beroepsopleiding te betalen. Dit betreft jongeren die het talent en de wilskracht hebben om zich voor de studie in te zetten maar waarvan de ouders de studie niet kunnen bekostigen. Alle kosten voor het volgen van de studie worden door FSR gedragen (reiskosten, de kosten voor het internaat (een bed en eten), boeken). Door onze lokale medewerkers worden de studenten bezocht en wordt de voortgang van de studie gevolgd. Dit stimuleert de studenten serieus werk te maken van de studie. Deze vorm van hulp wordt verleend voor de duur van de studie, in de regel 3 á 4 jaar. Werkt het? Ja, het werkt. Een leraar van een lagere school – ooit zelf door FSR gesponsord en met die hulp leraar geworden – heeft een aantal kinderen onder onze aandacht gebracht. Kinderen die goed kunnen leren maar die zonder financiële hulp geen vervolgopleiding kunnen doen. Dit zou echt jammer zijn. Zulke kinderen willen wij uiteraard graag een beroepsopleiding laten volgen.

U / jij kunt hier aan bijdragen door sponsor te worden. En nu door oliebollen te bestellen!

Meer informatie over FRS is te vinden op www.fsrom.nl, maar spreek mij (Cees Lock) ook gerust aan.

Marloes Nabers
Op 5 juni 2016 is Marloes Nabers in de Zuiderhof uitgezegend om naar Frankrijk te gaan via de organisatie Christian Associates. Het team in Grasse (Zuid-Frankrijk) wil een missionaire gemeenschap zijn. Je kunt het vergelijken met de manier van kerk-zijn zoals je die in Handelingen
tegenkomt. Het team in Grasse doet dat vooral door middel van jeugdwerk. Via allerlei activiteiten vertellen ze de kinderen/tieners over God en de Bijbel. Daarnaast willen ze ook gewoon aanwezig zijn in het leven van die kinderen/tieners, bijvoorbeeld door samen te gaan sporten of met
huiswerkbegeleiding. Daardoor ontstaat er ook contact met de ouders of met de buurt. Meer lezen kan op marloesinfrankrijk.nl.

Alvast bedankt,

TFC Marloes Nabers
Cees Lock