Home > Over ons > Algemene gegevens - ANBI

De Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle (CGK Zwolle) is aangemerkt als Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) via de groepsbeschikking van de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken (RSIN: 820717757).

Een overzicht van informatie t.b.v. deze status vindt u hier.
Klik hier voor een samenvatting van de jaarrekening 2017-2018 en de begroting 2018-2019. 

Het fiscaalnummer van de CGK Zwolle is: 002646845.

De CGK Zwolle is via de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (Ghandistraat 2, 3902 KD Veenendaal) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09197249.
Het incassanten-ID van de CGK Zwolle is: 0560.

Rabo-rekening NL86RABO0387349480.

Het beleidsplan van de CGK Zwolle vindt u hier.

Voor meer informatie over Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland klik hier voor de landelijke website.