Home > Over ons > Geschiedenis

Geschiedenis van de CGK Zwolle

In 1995 bestond de CGK van Zwolle 100 jaar. Bij het bereiken van die mijlpaal werd een fraai gedenkboek uitgegeven onder de titel `Kleine kracht, grote zegen`. Deze boeiende jubileumuitgave gaat uitvoerig in op de ontwikkeling die onze Zwolse gemeente in een eeuw heeft doorgemaakt. Bij enkele facetten hiervan willen we beknopt stilstaan.
Ontstaan als kerkgemeenschap in Zwolle
De Afscheiding van 1834 (onlosmakelijk verbonden met de naam van ds. Hendrik de Cock) ging ook niet aan Zwolle voorbij. Meerderen verlieten hun kerk en sloten zich aan bij de afgescheidenen. Vanaf 1875 kerkten zij in de nieuwgebouwde Christelijke Gereformeerde Plantagekerk.

In 1886 ging Nederland opnieuw gebukt onder een kerkscheuring. Vanuit deze scheuring, de Doleantie (met ds. Abraham Kuyper als grote voorman) ontstond ook in Zwolle een nieuw kerkgenootschap: de Nederduitsch Gereformeerde Oosterkerk. Door de synodes van de Christelijke Gereformeerde en de Nederduitsch Gereformeerde Kerk werd in 1892 tot een hereniging besloten. Zo ontstond de Gereformeerde Kerk. Veel plaatselijke kerken zijn daar echter (nog) niet in meegaan. In Zwolle bleef de situatie tussen deze beide kerken voorlopig zoals die was, alleen de namen werden veranderd. De Plantagekerk werd de Gereformeerde Kerk A, de Oosterkerk de Gereformeerde Kerk B.

In 1894 werd door de kerkenraden van beide kerken echter wel tot “kanselruil” besloten. Met name voor een aantal leden van kerk A was dit een reden om zich te onttrekken aan de Gereformeerde kerk en in 1895 terug te keren tot de Christelijke Gereformeerde kerk. Zo ontstond in Zwolle opnieuw de Christelijke Gereformeerde kerk.

Ontwikkelingen


In het prille begin werden samenkomsten gehouden in een schoollokaal aan de Bitterstraat. Vergeleken met de deftige Plantagekerk, waar de meesten voorheen lid van waren, was dit lokaaltje natuurlijk wel erg pover, maar toch was men er gelukkig mee.
In 1899 werd het huis van de familie Schaepman aan de Thorbeckegracht aangekocht; het werd de basis voor het huidige Noorderkerkcentrum. Nog in hetzelfde jaar kreeg de gemeente in ds. Gezelle Meerburg haar eerste eigen predikant. Veel predikanten zouden volgen.

Met de gestage groei van de gemeente nam ook de behoefte aan plaatsen om samen te komen toe. Op  meerdere plaatsen in Zwolle werd in de loop der jaren Gods Woord bediend, de lof die Hem toekomt gezongen (in meerdere psalmberijmingen) en werden mensen bemoedigd.
Het genoemde jubileumboek geeft ook een boeiend beeld van het gemeenteleven. Het geeft blijk van een grote betrokkenheid van gemeente. Zowel wat betreft de deelname in het verenigingsleven van jongeren en ouderen als bij de verschillende vrijwilligersactiviteiten. In toenemende mate kreeg men hierbij ook oog voor de nood in de wereld veraf en dichtbij. Veel gemeenteleden zijn de loop van de jaren de wereld ingetrokken om op diverse manieren de liefde van Jezus Christus door te geven.

Klumpieskerkie
 

Met de groei van het aantal leden van de gemeente groeide ook het aantal varenden. In 1925 kende de gemeente al 33 schippersgezinnen. In 1952 werd in Zwolle een internaat voor schipperskinderen gerealiseerd.  Dit betekende een extra impuls voor ouders om Zwolle als thuishaven te kiezen. Pastoraal werd er ook speciaal met deze gemeenteleden gerekend. Naast een schippersouderling kwam er ook een predikant die met name bij deze beroepsgroep werd betrokken.

In Zwolle stond omstreeks 1900 onze gemeente ook wel bekend als “klumpieskerkie”. Overigens die benaming is te danken aan het feit dat de schippers toen allemaal met hun witte klompen naar de kerk ‘an de Diek’  (Thorbeckegracht) liepen. Na het bovenstaande is het niet vreemd dat de Noorderkerk niet een weerhaan maar een schip heeft gekozen om feilloos de (wind)richting en koers aan te geven.

En nu


Een kerkje dat van een handjevol Zwolse gelovigen aan het einde van de 19e eeuw groeide is nu uitgegroeid tot een talrijke, gevarieerde christelijke gemeente die “vrolijk orthodox” midden in de Zwolse samenleving wil staan. Die in haar missie en visie ook centraal heeft staan de relatie naar God, naar elkaar en naar de naaste dichtbij en veraf.