Home > Over ons > Hart voor dienen

Hart voor ... wereld, stad en gemeente

We zien een wereld om ons heen die lijdt. Armoede, eenzaamheid, honger, geestelijk en lichamelijk letsel, … Daar willen we graag iets aan doen. We geloven in onze opdracht om te bouwen aan Gods Koninkrijk; om te delen van de rijkdom die we ontvangen hebben. En om te getuigen van de liefde en grootheid van onze God door het tonen van onze liefde aan naasten.

Bewogen in beweging

Als volgelingen van Jezus willen we als gemeente omzien naar elkaar (hart voor de gemeente) en onze naasten, ver weg (hart voor de wereld) en dichtbij (hart voor de stad). We willen een warme gemeenschap zijn die omziet naar en dienstbaar is aan onze medemensen. We zetten ons in voor doelgroepen die op welke manier dan ook lijden. Naast financiële middelen zetten we tijd, gaven/talenten en netwerken in om een beweging van dienen op gang te krijgen.

Hoe we dit concreet maken?
We hebben hart voor de gemeente. We zien we om naar elkaar, onder andere in en via de kringen. We hebben een klussenteam, er is financiële begeleiding onder andere in samenwerking met Voor Elkaar Zwolle/Schuldhulpmaatje en pastorale zorg. 

We hebben Hart voor de Stad. We werken in Zwolle samen met verschillende hulpverleningsinstanties en projecten, zoals Present, Youth for Christ, Zwolle Doet, Samen Zwolle en Hart voor Zwolle. We stimuleren de gemeente om vrijwilligerswerk te doen, zoals meehelpen in het eetcafé, vrijwilliger in de gevangenis, ouderen- en ziekenbezoek, ‘maatje zijn’ van mensen met een beperking, taalles aan vluchtelingen en dagje klussen via Present.

We hebben Hart voor de Wereld. We steunen internationale projecten financieel en middels missionaire hulp. Er zijn verschillende gemeenteleden in het buitenland actief. Hun werk bestaat onder andere uit Bijbelvertaalwerk in het Oost Middellandse Zeegebied, gezinsopbouw in Afrika en het opkomen voor mensenrechten bij de Verenigde Naties. Hart voor de Wereld heeft zich verbonden aan verschillende kleinschalige missionaire stichtingen waar gemeenteleden actief zijn. Jaarlijks organiseren de stichtingen gezamenlijk een Goede-Doelen-Markt en een Goede-Doelen-Maaltijd. 

Meer weten?
U kunt contact opnemen met de Diaconie:

E-mail: diaconie@cgkzwolle.nl.
Adres: Diaconie CGK Zwolle, t.a.v. Secretaris Diaconie
P/a Thorbeckegracht 37, 8011 VN Zwolle