Home > Over ons > Kerk van kringen

Kerk van kringen

Wij geloven dat de kerk een gemeenschap is van volgelingen van Jezus Christus. Het hart van deze gemeenschap wordt gevormd door individuele kerkleden die elkaar ontmoeten in de kleine kring. De kleine kring bestaat uit acht tot tien adressen van gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen.

Kerk en Kring

Handelingen 2: 46 en 47 (NBV): Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.                                      

Er zijn twee belangrijke locaties waar mensen elkaar ontmoeten: thuis en in de tempel. Of in de taal van onze tijd: in de kring en in de kerk. In de kerkdiensten zingen we samen, luisteren we samen en bidden we samen. In de kring praten we samen, eten we samen, helpen we elkaar en leven we met elkaar mee. Wat wij doen is dus eigenlijk helemaal niet zo nieuw!

Aandacht en zorg voor elkaar

De leden van de kring hebben aandacht en zorg voor elkaar. Die verantwoordelijkheid voor elkaar is niet vrijblijvend, maar een bijbelse opdracht. Jezus zegt in Marcus 9 vers 50: “Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede”. En in Johannes 13 vers 34 zegt Jezus : “Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben”.

Aanvaard elkaar ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard”, zegt Paulus tegen de gemeente in Rome (Romeinen 15 vers 7). En de gemeente van Korinthe krijgt als opdracht : “Wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd”. (1 Korinthe 11 vers 33)

3 B's: Boven, binnen én buiten!

Eigenlijk is alles wat in en door kringen gebeurt samen te vatten met de 3 woorden: Boven, Binnen, Buiten. Je bent aan elkaar verbonden door je relatie met God, je zorg voor elkaar en dat wat je uitstraalt naar anderen. Kleine kringen komen niet alleen in huiskamers bij elkaar voor onderlinge ontmoeting, maar laten ook hun gezicht zien in de wijk. Zo is er een kring die een zorginstelling in de wijk heeft geadopteerd en regelmatig een bezoek brengt aan de oude en zieke bewoners. Een andere kring verzorgt ieder jaar kerstpresentjes voor bewoners van het Leger des Heils huis in de wijk en een derde kring heeft samen de buurt opgefleurd door samen met het wijkcentrum plantjes voor de wijk aan te schaffen en die te planten in de boomspiegels.