Home > Over ons > Werkers in de kerk

Werkers in de kerk

De Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle heeft drie predikanten in dienst,  zes kerkelijk werkers , drie mensen voor facilitaire zaken en twee voor het kerkelijk bureau. 
 

Ds. Henk Mijnders
Henk Mijnders (1956) groeide op in Veenendaal, trouwde in 1982 met Lieneke Brons en kreeg samen met haar vier kinderen. Henk studeerde theologie in Utrecht, Apeldoorn en Amsterdam, was van 1983- 1991 predikant in Zwijndrecht, en vanaf die tijd in de CGK van Zwolle. Henk heeft een bijzondere passie voor Bijbeluitleg en onderwijs. Dat neemt dan ook de grootste plaats in in zijn agenda: bezinning, prediking, gesprekskringen, toerusting en in het pastoraat het gesprek over geloofsvragen. Daarnaast vervult Henk ook taken in het overige pastoraat, zowel bij verdriet en zorg, afscheid en rouw, als in de voorbereiding van doop- en huwelijksdiensten. Henk neemt deel aan het cluster 'Leren'. Verder plant hij alleen de meest noodzakelijke vergaderingen in zijn agenda. Een theoloog die Henk de laatste jaren steeds meer is gaan aanspreken is Tom Wright, die stelt dat het doel het Gods heilswerk en de bestemming van de mens niet in de hemel gezocht moet worden (een gedachte die sinds de middeleeuwen dominant was geworden in het christendom) maar op deze aarde, waar God zijn Koninkrijk opricht zodat deze aarde eens nieuwe aarde zal worden. Het is ons niet gegeven exact in kaart te brengen hoe God dat zal doen, maar zeker is dát Hij dat zal doen, en dat Hij daarbij onze inzet voor zijn Koninkrijk wonderlijk mooi zal inschakelen.

Ds. Nico Vennik
Nico Vennik, geboren in Zaandam op Bevrijdingsdag 1964; opgegroeid in Zaandam en vanaf zijn zevende in Uithoorn (beide Noord-Holland). In 1990 getrouwd met Jannet. Ze hebben drie kinderen. Vanaf juni 2006 als predikant werkzaam in de CGK van Groningen. Voor die tijd werkend in de financiële wereld. Sinds juni 2016 predikant van de CGK Zwolle.

Ds. Wytze Plantinga
Wytze Plantinga (1974) is gehuwd met Ingrid. Ze hebben samen drie kinderen. Van mei 2003 tot juni 2008 is hij als gemeentepredikant verbonden geweest aan de CGK Den Haag West. Vanaf 2008 is hij werkzaam als justitiepredikant. Sinds juli 2016 predikant van de CGK Zwolle. Ingrid is onder meer betrokken bij het ontwikkelen van catechesemateriaal voor jongeren.

Thijs Warnaar 
Thijs is sinds september 2005 als kerkelijk werker werkzaam in de CGK Zwolle. Zijn belangrijkste aandachtsgebied is jongeren vanaf 12 tot en met 23 jaar. Hij is eindverantwoordelijk voor de diverse programma’s die we als CGK aanbieden voor jongeren en maakt deel uit van het kernteam ‘Kinderen en Jongeren’.

Thijs is getrouwd met Ina. Samen hebben ze twee kinderen, Ruben en Marlon.

Assalina Hamming

Assalina is getrouwd met Wilco Kruitbosch en samen hebben ze vier kinderen en twee kleinkinderen.

Zij studeerde Godsdienst Pastoraal Werk aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle en is sinds mei 2015 werkzaam in de CGK Zwolle als kerkelijk werker Pastoraat.
Haar taken zijn het coördineren van alle pastorale zorg in de gemeente, waar onder zieken- en crisispastoraat, Kerkenraad Pastoraat en het Ouderenpastoraat. Tevens is zij zelf beschikbaar voor bezoeken in het tweede lijns pastoraat.

Haar drijfveer in haar pastorale werk is: omzien naar elkaar vanuit Gods omzien naar ons mensen.

Bart Kragt
Bart Kragt  – van oorsprong ICT-er - werkt sinds 2009 als kerkelijk werker (teamleider kerkelijke organisatie) in de Christelijke Gereformeerde kerk in Zwolle.  Bart is getrouwd met Jeanette en zij hebben twee dochters.
Teamleider kerkelijke organisatie houdt in dat Bart leiding geeft aan de kerkelijk werkers en voorzitter is van het cluster Ondersteuning, waaronder de teams Financien, Personeel & Organisatie, Communicatie, Gebouwen & Beheer, ICT, fondswerving en het Kerkelijk Bureau (KAB) vallen. Samen met de kosters, medewerkers kerkelijk bureau en vele vrijwilligers zorgt hij voor de ondersteunende diensten in onze gemeente.

Wilma Troost
Wilma Troost is getrouwd met Roel, is moeder van 3 kinderen en woont in Hasselt. Ze heeft ruim 16 jaar in het basisonderwijs gewerkt en is per 1 februari 2018 begonnen als kerkelijk werker voor het kinderwerk in de CGK Zwolle.
 
Syta Bosma

Syta Bosma is getrouwd met Aalt. De vijf kinderen uit hun samengestelde gezin zijn inmiddels uitgevlogen en hebben eigen gezinnen of studeren.
Zij wonen sinds 2011 met veel plezier in Zwolle. Totdat de kinderen kwamen heeft Syta gewerkt als directiesecretaresse. Na een periode van zorgen voor de kids en drie verhuizingen, heeft zij gewerkt bij een Onderwijsbegeleidingsdienst en later bij een Stichting Welzijn voor Ouderen. Daar maakte zij de switch naar Ouderenwerker. Naast haar baan volgde zij een opleiding tot pastoraal werker bij het Evangelisch College, waar zij later aan de slag ging als docent en cursus coördinator.
Omdat Syta gelooft in het concept van “Gemeente van kleine kringen” is ze blij dat zij sinds 1 september 2018 de functie Kerkelijk Werker Kringen mag invullen in onze gemeente.

Martina Fraanje

Martina is getrouwd met Roel en moeder van twee avontuurlijke jongetjes van 1 en 3. Na haar studies Theologie en Latijns Amerika Studies werkte Martina een aantal jaar in Midden-Amerika bij een lokale partnerorganisatie van Kerk in Actie. Ze gaf cursussen en workshops om mensen toe te rusten in een context van geweld missionair actief te zijn en vanuit de Bijbel te werken aan gerechtigheid en vrede. Martina is per september 2019 begonnen als kerkelijke werker kringen. Ze wil graag kringen inspireren om het leven met God en met elkaar te delen. Ze pakt dit samen met Syta op.

Henk Moddejonge
Henk Moddejonge werkt sinds 1999 eerst als koster, later als koster-beheerder bij de CGK Zwolle. Tegenwoordig is Henk beheerder van de 3 locaties van de CGK Zwolle. Henk heeft de dagelijkse leiding over het facilitaire team, bestaande uit kosters en schoonmakers. Henk is getrouwd met Gerda.
Lia van Doorn
Lia is sinds 2009 werkzaam op het kerkelijk bureau.
Zij is getrouwd met Ruud sinds 1979 en heeft samen met hem 5 kinderen en inmiddels ook al 4 kleinkinderen.

Chris van Renswoude
Chris werkt sinds augustus 2018 bij de CGK Zwolle als koster, met name in de Zuiderhof is hij veel te vinden.

Jannet Vennik
Jannet werkt sinds september 2018 op het kerkelijk  bureau.  Zij is getrouwd met Nico en het gezin is, naast  het ontvangen van 3 kinderen, uitgebreid met 2 schoonzoons en 2 kleinkinderen.

Jildou Bezemer
Jildou verzorgt samen met een heel aantal vrijwilligers het schoonmaken van onze kerkgebouwen.