Home > Over ons > Werkers in de kerk

Werkers in de kerk

De Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle heeft drie predikanten in dienst en daarnaast verschillende kerkelijk werkers met een specifieke taak.
 

 

Ds. Henk Mijnders
Henk Mijnders (1956) groeide op in Veenendaal, trouwde in 1982 met Lieneke Brons en kreeg samen met haar vier kinderen. Henk studeerde theologie in Utrecht, Apeldoorn en Amsterdam, was van 1983- 1991 predikant in Zwijndrecht, en vanaf die tijd in de CGK van Zwolle. Henk heeft een bijzondere passie voor Bijbeluitleg en onderwijs. Dat neemt dan ook de grootste plaats in in zijn agenda: bezinning, prediking, gesprekskringen, toerusting en in het pastoraat het gesprek over geloofsvragen. Daarnaast vervult Henk ook taken in het overige pastoraat, zowel bij verdriet en zorg, afscheid en rouw, als in de voorbereiding van doop- en huwelijksdiensten. Henk neemt deel aan het cluster 'Leren'. Verder plant hij alleen de meest noodzakelijke vergaderingen in zijn agenda. Een theoloog die Henk de laatste jaren steeds meer is gaan aanspreken is Tom Wright, die stelt dat het doel het Gods heilswerk en de bestemming van de mens niet in de hemel gezocht moet worden (een gedachte die sinds de middeleeuwen dominant was geworden in het christendom) maar op deze aarde, waar God zijn Koninkrijk opricht zodat deze aarde eens nieuwe aarde zal worden. Het is ons niet gegeven exact in kaart te brengen hoe God dat zal doen, maar zeker is dát Hij dat zal doen, en dat Hij daarbij onze inzet voor zijn Koninkrijk wonderlijk mooi zal inschakelen.

Ds. Nico Vennik
Nico Vennik, geboren in Zaandam op Bevrijdingsdag 1964; opgegroeid in Zaandam en vanaf zijn zevende in Uithoorn (beide Noord-Holland). In 1990 getrouwd met Jannet. Ze hebben drie kinderen. Vanaf juni 2006 als predikant werkzaam in de CGK van Groningen. Voor die tijd werkend in de financiële wereld. Sinds juni 2016 predikant van de CGK Zwolle.

Ds. Wytze Plantinga
Wytze Plantinga (1974) is gehuwd met Ingrid. Ze hebben samen drie kinderen. Van mei 2003 tot juni 2008 is hij als gemeentepredikant verbonden geweest aan de CGK Den Haag West. Vanaf 2008 is hij werkzaam als justitiepredikant. Sinds juli 2016 predikant van de CGK Zwolle. Ingrid is onder meer betrokken bij het ontwikkelen van catechesemateriaal voor jongeren.

Thijs Warnaar 
Thijs is sinds september 2005 als kerkelijk werker werkzaam in de CGK Zwolle. Zijn belangrijkste aandachtsgebied is jongeren vanaf 12 tot en met 23 jaar. Hij is eindverantwoordelijk voor de diverse programma’s die we als CGK aanbieden voor jongeren en maakt deel uit van het kernteam ‘Kinderen en Jongeren’.

Thijs is getrouwd met Ina. Samen hebben ze twee kinderen, Ruben en Marlon.

Assalina Hamming

Assalina is getrouwd met Wilco Kruitbosch en samen hebben ze vier kinderen en twee kleinkinderen.

Zij studeerde Godsdienst Pastoraal Werk aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle en is sinds mei 2015 werkzaam in de CGK Zwolle als kerkelijk werker Pastoraat.
Haar taken zijn het coördineren van alle pastorale zorg in de gemeente, waar onder zieken- en crisispastoraat, Kerkenraad Pastoraat en het Ouderenpastoraat. Tevens is zij zelf beschikbaar voor bezoeken in het tweede lijns pastoraat.

Haar drijfveer in haar pastorale werk is: omzien naar elkaar vanuit Gods omzien naar ons mensen.

Bart Kragt
Bart Kragt (1967) – van oorsprong ICT-er - werkt sinds 2009 als kerkelijk werker (coördinator ondersteuning) in de Christelijke Gereformeerde kerk in Zwolle. Daarvoor was hij 10 jaar lang betrokken bij Stichting Present. Bart is getrouwd met Jeanette en zij hebben twee dochters.

Coördinator ondersteuning houdt in dat Bart voorzitter is van het cluster Ondersteuning, waaronder de teams Financien, Personeel & Organisatie, Communicatie, Gebouwen & Beheer, ICT, fondswerving en het Kerkelijk Bureau (KAB) vallen. Samen met de kosters, medewerker KAB en vele vrijwilligers zorgt hij voor de ondersteunende diensten in onze gemeente.

Wilma Troost
Wilma Troost is getrouwd met Roel, is moeder van 3 kinderen en woont in Hasselt. Ze heeft ruim 16 jaar in het basisonderwijs gewerkt en is per 1 februari 2018 begonnen als kerkelijk werker voor het kinderwerk in de CGK Zwolle.