Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

de stem van de levende Heer!

Datum & tijd:Zondag 18 april 2010, 11:00
Locatie:De Bolder
Voorganger:B.J. Kragt (Bart), H.C. Mijnders (Henk)
Voorganger:B.J. Kragt (Bart), H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

We lezen over de bekering van Paulus zoals beschreven in Handelingen 9. Paulus was vol haat en nijd tegen de volgelingen van Jezus en probeerde hen gevangen te nemen, maar wordt dan op zijn weg stilgezet door de stem van de levende Heer. Van een vervolger van Jezus wordt hij een volgeling van Jezus. Wat een spectaculaire omkeer! Inderdaad: God verandert mensen. Waarom doet God dat niet vaker zo, mensen stilzetten en veranderen? Of zou het zo zijn dat God dat ook vandaag nog steeds doet en zou het kunnen dat wij mensen vandaag net als Paulus de stem van de levende Heer kunnen horen? We proberen dit Bijbelgedeelte zo te lezen dat het heel dicht bij ons komt....