Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Het aanknopingspunt

Datum & tijd:Zondag 30 mei, 11:00
Locatie:De Bolder

Beschrijving

Als gemeente, als kerk, als gelovige kun je er niet om heen dat je een missionaire roeping hebt. Het is de bestaansreden van de kerk. zonder mensen die hun missionaire roeping serieus nemen, was de kerk niet ontstaan en zonder zulke mensen kan ze niet blijven bestaan.
Hoe breng je de missionaire roeping in praktijk anno 2010? Aan de hand van Handelingen 17 willen we daar in deze dienst  met elkaar over nadenken.