Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 6 juni 2010, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:B.J. Kragt (Bart), H.C. Mijnders (Henk)
Voorganger:B.J. Kragt (Bart), H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

Regelmatig vieren wij in onze kerk het Heilig Avondmaal. In het Heilig Avondmaal denken wij aan de straf die Jezus voor ons heeft gedragen en hoe daarin de liefde van God voor ons openbaar is geworden.

Deze dienst staat in het teken van de voorbereiding op het avondmaal. In het formulier dat onze kerk daarvoor vanuit de traditie kent, wordt stilgestaan bij een persoonlijke voorbereiding. In de kerkdiensten willen we de aandacht juist leggen bij hoe je als gemeente, en dus samen, de week van voorbereiding kunt beleven. Dit doen we aan de hand van de geschiedenis van Paulus die afscheid neemt van de eerste christengemeenten. Bij zijn afscheidstoespraak gebeurt er iets onverwachts schokkends... 

Collecte: Kerk