Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: Gods Woord éten maakt je écht BLIJ!

Datum & tijd:Zondag 4 juli 2010, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:Quist, Ds. Wim
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

"Iedere baby huilt wel eens... een pijntje... een beetje ontevreden... maar als hij / zij dan weer gedronken heeft... gretig gedronken dan zijn zij weer helemaal blij en tevreden, in - en - in gelukkig.

Dat heeft de profeet Jeremia nu met de woorden van God. Hij zegt daarover 'telkens al ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde...'. (Jeremia 15: 16)

Wij proberen in deze dienst dat 'mee te maken'.