Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: Job als 'priester'

Datum & tijd:Zondag 4 juli 2010, 09:00
Locatie:Zuiderhof

Beschrijving

In deze dienst lezen we de eerste verzen van het boek Job. Prachtig wat daar van hem als vader van een groot gezin verteld wordt. Job blijkt een echte ‘priester’ te zijn. Hij is zuinig op zijn kinderen. Daarom bidt hij ook voor hen. Van deze Job willen we als ouders leren hoe wij met onze kinderen omgaan; en hoe we recht kunnen doen aan onze verantwoordelijkheid om hen gelovig op te voeden. Bemoedigend en leerzaam. Niet alleen voor ouders, maar ook voor de kerk als ‘gezin’ waarin we naar elkaar willen omzien en we God als onze Vader kennen.