Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: Je visitekaartje afgeven

Datum & tijd:Zondag 22 augustus 2010, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

Als je van God houdt, ben je ook zuinig op Zijn Naam.
En je wilt graag dat anderen dat ook zijn.
Daarom raakt het je, als mensen Gods Naam als stopwoord gebruiken,
of zelfs grof laten klinken in een vloek.
Maar ook omdat ze Hem ten onrechte de schuld geven van dingen
of spotten met Jezus, Zijn Zoon.
Als christen wil je graag dat mensen je Vader recht doen als ze Zijn Naam in de mond nemen.

Maar…het 3e gebod ('Gods Naam niet ijdel gebruiken') begint aan de ándere kant.
Luistert naar jouw woorden en - minstens zo belangrijk - kijkt naar jouw daden.
Welk signaal geef je daarmee af?
Geeft wat jij doet en laat mensen om je heen reden om zuinig te zijn op Gods Naam?
Maakt de kerk het mensen gemakkelijker om met respect over God te gaan spreken?

In deze dienst denken we in deze lijn samen na over de betekenis van het 3e gebod. Je bent van harte uitgenodigd!