Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Zoek eerst het Koninkrijk van God ...

Datum & tijd:Zondag 5 september 2010, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

We vieren het Avondmaal en worden daarmee ook gevoed in het verlangen, om God die zó goed voor ons is, met hart en handen te dienen. De laatste verzen van het boek Haggai laten zien hoe gevoelig de Here daarop is. En hoe gul Hij zich (opnieuw) toont als mensen zich met hart en ziel geven in Zijn dienst.